Olet tässä:

Huoltajuus-, asumis- ja tapaamiskysymykset

Vanhemmat, jotka eivät asu yhdessä tai jotka ovat eroamassa, voivat kääntyä sosiaalipalvelun puoleen saadakseen neuvoja erilaisissa perheoikeudellisissa kysymyksissä, esimerkiksi huoltajuus-, asumis- ja tapaamiskysymyksissä. Sosiaalipalvelu tekee myös tuomioistuimen toimeksiannosta selvityksiä näistä kysymyksistä .

Sopimus

Vanhemmat, jotka ovat yksimielisiä tai ovat sovittelukeskustelujen kautta päässeet yksimielisyyteen, voivat saada apua huoltajuutta, asumista ja tapaamista koskevan sopimuksen laadinnassa. Sopimus on voimassa samalla tavoin kuin tuomioistuimen päätös.  

Yhteistyökeskustelut

Vanhemmat, joiden on eron yhteydessä vaikeuksia päästä sopuun huoltajuudesta, siitä kenen luona lapset asuvat ja siitä kuinka toisen vanhemman tapaaminen järjestetään, voivat saada sosiaalipalvelusta apua yhteistyökeskustelujen muodossa.
Lapset kärsivät vanhempien riidoista ja yhteistyökeskustelujen tarkoituksena on saada vanhemmat sopimaan lapsen kannalta hyvistä ratkaisuista. Lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa ja siihen, että vanhemmat voivat tehdä yhteistyötä ja tehdä suunnitelmia lapsen parasta ajatellen. Yhteistyökeskusteluissa keskitytään lapseen ja vanhempana olemiseen.
Keskustelujen vetäjät ovat sosionomeja ja keskustelut ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Sosiaalipalvelu toteuttaa yhteistyökeskusteluja myös tuomioistuimen toimeksiannosta. 

Lisää tietoja, soita
Socialtjänsten Surahammar
Puh. 0220 - 390 40

Perheneuvonta

Perheneuvontaavautuu uuteen ikkunaan tukee pareja, joilla on suhdeongelmia. Tavoitteena voi olla suhteen parempi toimivuus tai apu sen purkamisessa. Jos haluaa, niin ei tarvitse ilmoittaa nimeä, vaan voi toimia nimettömänä. Toiminnasta ei pidetä rekisteriä eikä minkäänlaista päiväkirjaa.  
  


Seija Blefors-Edqvist


, 2019-03-07 15:26

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se