Olet tässä:

Salassapito, ilmoitukset ja valitukset

Salassapito
Yksilön henkilökohtaisten olosuhteiden salassapito on voimassa koko huolto- ja tukitoimialueellamme. Henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Ilmoitukset ja ilmoituksentekovelvollisuus
Henkilöstö, joka toimii muun muassa kouluissa ja lasten- ja äitiysneuvolassa, on sosiaalipalvelulain 14 luvun 1 §:n mukaan velvollinen tekemään ilmoituksen sosiaalipalveluun, mikäli he toiminnassaan saavat tietoonsa, että lapsi saattaa tarvita erityistä suojelua tai tukea.

Kaikkien ihmisten pitää sosiaalilain 14 luvun 1 §:n mukaan tehdä sosiaalipalveluun ilmoitus, mikäli he saavat tietoonsa jotakin lasta kohdeltavan sellaisella tavalla, että tämä tarvitsee sosiaalipalvelun tukea tai suojelua.

Selvitys
Sosiaalipalvelu tekee selvityksen kun se on vastaanottanut hakemuksen neuvoista ja tuesta, tai kun se on saanut ilmoituksen. Joskus pelkkä keskustelu voi riittää. Aina keskustelu ei kuitenkaan riitä ja siksi saatetaan tehdä laajempi selvitys.

Selvitys laaditaan keräämällä aineistoa sosiaalisihteerin ja omaisten välisessä keskustelussa. Useimmat lapsia ja nuoria koskevat selvitykset tehdään yhdessä perheen kanssa. Sosiaalipalvelu saattaa silloin, kun kyseessä on selvitys lapsen tarpeesta saada suojelua ja tukea, ottaa harkintaansa varten yhteyttä muihin, jotka tuntevat lapsen hyvin, kuten esikoulun, koulun tai lastenneuvolan henkilöstöön.

Henkilö saa lukea valmiin, häntä koskevan selvityksen, ja esittää siitä näkökantansa. Useimmissa lapsia koskevissa tapauksissa vanhemmat ja sosiaalipalvelu ovat yhtä mieltä tarvittavista toimenpiteistä, kuten esimerkiksi tuesta kotona ja vapaa-aikana, yhteysperheestä tai lapsen sijoituksesta toiseen perheeseen tai laitokseen. Mikäli sosiaalipalvelu katsoo, että lapsi/nuori tarvitsee hoitoa perheen ulkopuolella, eivätkä vanhemmat ole yhtä mieltä tästä, sosiaalipalvelu voi anoa hallinto-oikeudelta LVU:n (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga /Laki nuorten huoltoa koskevista erityismääräyksistä) mukaista hoitoa. 

Päätöksestä valittaminen
Ellei henkilö ole tyytyväinen saamaansa apua koskevaan päätökseen hän voi valittaa siitä. Sellaisen päätöksen mukana, joka ei vastaa täysin hakemusta, on aina valituksenteko-ohjeet.

Lue lisää valitusoikeuksistaavautuu uuteen ikkunaan. (Se on ruotsin kielellä)

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2019-07-19 08:36

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se