Olet tässä:

Toimintarajoitteet

Surahammarin kunta vastaa tuesta toimintarajoitteisille. Tavoitteena on tukea heitä siten, että he pystyvät osallistumaan yhteiskuntaelämään ja saavuttamaan tasa-arvoiset elinehdot.

Kunta tarjoaa erilaisia toimia. Voit saada asumiseen liittyvää tukea ja voit osallistua päivätoimintaan. Voit saada tukea yhteyshenkilöltä ja voit saada saattajapalvelua. Asumisen helpottamiseksi sinulla on mahdollista hakea asunnon sopeuttamista.

Oikeus apuun on säännelty muun muassa Laissa tuesta ja palveluista tietyille toimintarajoitteisille (LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ja Sosiaalipalvelulaissa (Socialtjänstläagen).

Tukihakemus tehdään kunnan käsittelijälle.

Toiminnasta vastaavat

Lotta Holmin, puh. 0220 - 391 74, vastaa LSS lyhytaika vierailuista, LSS ryhmäasunnnoista,sekä päivittäisestä toiminnasta.

Ann-sofi Johansson puh. 0220 - 39285, vastaa saattaja- ja lomittajapalvelusta sekä henkilökohtaisista avustajista.

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2019-07-19 08:28

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se