Hakuohjeet

Hakemus
Lain tuesta ja palveluista tietyille toimintarajoitteisille (LSS) ja Sosiaalipalvelulain (SoL) mukaan yksilöllä on oikeus anoa tiettyjä toimenpiteitä. Selvityksen ja päätöksen tulee pohjautua yksilökohtaiseen tarveharkintaan.

Tuen tai avun tarpeessa oleva hakee sitä kunnan käsittelijältä.

Valtakirja ja asiamies
Toimenpiteitä tarvitsevan on itse haettava ja ajettava asiaansa. Ellei tämä ole mahdollista, asiaa voi ajaa hänen edustajansa. Tämä voi olla henkilö, joka on saanut valtakirjan toimia anojan edustajana, tai uskottu mies/edunvalvoja.

Selvitys ja päätös
Kun hakemus on tullut käsittelijälle, käynnistetään selvitys, joka on harkinnan ja päätöksen perustana. Hakija, joka ei ole tyytyväinen päätökseen saa apua ja tietoja siitä kuinka päätöksestä valitetaan. Hakijalla on oikeus esittää mielipiteensä selvityksen dokumentaatiosta ennen päätöksen tekoa.

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2019-07-19 08:31

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se