Olet tässä:

Lain mukaiset toimenpiteet

Laki, joka säätelee kunnan toimintaa, on nimeltään Laki tuesta ja palveluista tietyille toimintarajoitteisille (LSS* ). Sen tavoitteena on parantaa ihmisten elinehtojen tasa-arvoisuutta ja osallisuutta yhteiskuntaelämään.

Toiminnan pitää perustua toimenpiteiden saajan itsemääräämisen kunnioittamiseen, integriteettiin. Toiminalle pitää olla ominaista sen jatkuvuus ja kokonaisnäkemys.

Ketä laki koskee?
Oikeus LSS-lain mukaisiin toimenpiteisiin edellyttää, että henkilö kuuluu johonkin seuraavista ryhmistä:

  1. Kehitysvammaiset henkilöt, autistiset tai autismia muistuttavassa tilassa olevat henkilöt.
  2. Henkilöt, joilla on huomattavat ja pysyvät lahjakkuuteen liittyvät toimintaesteet aikuisiässä saadun ulkoisen väkivallan tai ruumiillisen sairauden aiheuttaman aivovamman takia.
  3. Henkilöt, joilla on muita pysyviä ruumiillisia tai henkisiä toimintarajoitteita, jotka selvästi eivät johdu normaalista vanhenemisesta. Toimintarajoitteiden täytyy olla niin suuria, että ne aiheuttavat jokapäiväisessä elämässä huomattavia vaikeuksia ja näin mittavaa tuen ja palvelujen tarvetta.

* LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2019-07-19 08:28

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se