Asuminen

Kunnassa on kolme toimintarajoitteisille tarkoitettua asumisyksikköä. Toimintaa säätelee LSS-laki*

  • Valbacken, Vallgatan 1
  • Magneten, Vallgatan 3
  • Norrängen, Österängsvägen 1

Kaikki sijaitsevat Surahammarin taajamassa.

Jokaisella asukkaalla on yhteyshenkilö. Sovellamme työssämme yksilökohtaisia toimeenpanosuunnitelmia. Suunnitelma laaditaan yhdessä toimintarajoitteisen ja/ tai tämän edustajan ja yhteyshenkilön kanssa.

Jokaisen asukkaan käytössä on oma huoneisto ja yhteiset tilat. Ryhmäasunnoissa on henkilöstöä ympäri vuorokauden.

Toiminnan tavoitteena on vaalia jokaisen yksilön oikeutta itsenäiseen elämään yhdessä muiden kanssa. Toimintaan sisältyy huolenpito, vapaa-ajantoiminta ja kulttuuriaktiviteetit.

Voit hakea tätä asumismuotoa kunnan käsittelijältä.

Aluepäällikkö Lotta Holmin, puh. 0220-391 74

*) LSS = (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade/Laki tuesta ja palveluista tietyille toimintarajoitteisille

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2019-07-19 08:30

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se