Olet tässä:

Erityiskoulu

Kunnassa on pakollinen peruserityiskoulu, joka sijaitsee Hammarskolanin-tiloissa. Peruserityiskouluun kuuluvat kehitysvammaisten erityiskoulu ja harjaantumiserityiskoulu vuosikursseille 1-9.
 
Hammarskolan
Käyntiosoite:
Västeråsleden 10
Surahammar        
               
Rehtori Paulina Hiltunen                                             
Puh.  0220-391 78
 
Erityiskoulu on tarkoitettu lapsille ja nuorille. Se koostuu pakollisesta erityiskoulusta joka vastaa peruskoulua ja vapaa-ehtoisesta erityiskoulusta joka puolestaan vastaa lukiota ja aikuiskoulutusta.
Harjaantumiserityiskoulu on tarkoitettu oppilaille jotka eivät voi, kokonaan tai osittain, käyttää hyväkseen peruserityiskoulun tarjoamaa koulutusta.
 
Peruserityiskoulu on tarkoitettu kehitysvammaisille lapsille jotka eivät voi saavuttaa tavoitteita peruskoulussa. Peruserityiskoulu antaa näille oppilaille koulutuksen, joka on sopeutettu jokaisen oppilaan edellytyksiin ja vastaa niin pitkälle kuin mahdollista peruskoulussa annettavaa koulutusta. Peruserityiskoulussa on omat opetussuunnitelmat ja jokaisella oppilaalla on omat tavoitteet.
 
Kun kysymys siitä, onko erityiskoulu vaihtoehto lapselle on herätetty, selvitetään onko lapsella oikeus erityiskouluun. Jos niin on, lapsen huoltaja päättää meneekö lapsi erityiskouluun vai ei.
 
Puhelinnumero erityisperus- sekä harjoituskouluun
Vuosikerrat 1-9
Puh.  0220 - 391 44

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2020-08-04 08:40

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se