Olet tässä:

Oikeus äidinkielen opetukseen peruskoulussa

Kunta on velvollinen järjestämään suomen kielen äidinkielenopetusta vaikka suomen kieli ei olisikaan perheen päivittäinen seurustelukieli. Opetusta on järjestettävä vaikka ainoastaan yksi oppilas sitä vaatii, sillä edellytyksellä että löytyy sopiva opettaja.

Surahammarin kunta tarjoaa äidinkielen opetusta suomen kielessä peruskoulun oppilaille Surahammarissa, Ramnäsissä ja Virsbossa. Joka taajamassa on kahden suomen kielen oppitason ryhmää. Lapsimäärä vaihtelee 2 - 10 oppilasta ryhmää kohti.

Kunta tarjoaa äidinkielen opetusta myös esikoululuokassa käyville oppilaille. t (Skollagen 2010:800, 9. jakso).

Äidinkielen opetusta tarjotaan 1 oppitunti/viikko, joka on 45-60 minuuttia riippuen suomen kielen oppitasosta.


Lisää tietoa saa: Skolverket.selinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2020-08-04 08:38

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se