Olet tässä:

Oikeus suomenkieliseen esikoulutoimintaan

Surahammarin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Se tarkoittaa sitä, että kunnalla on erityisiä velvollisuuksia järjestää lastenhuoltoa kokonaan tai osittain suomen kielellä, jos joku hallintoalueella sitä vaatii. Tämä velvollisuus on lakisääteinen.

Laki

Laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä säätää suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvan kunnan velvollisuudet:

17 § Kun hallintoalueeseen kuuluva kunta tarjoaa paikkaa esikoulutoiminnassa koululain (1985:1100) 2 a luvun 1 ja 7 §:n mukaan, kunnan on tarjottava lapselle, jonka huoltaja sitä pyytää, paikka esikoulutoiminnassa, jossa toiminta on kokonaan tai osittain meänkielistä, suomenkielistä tai saamenkielistä.

Suomenkielistä esikoulutoimintaa

Kolmessa esikoulussa on suomenkielistä esikoulutoimintaa ja näin lapsilla on mahdollisuus saada tukea suomenkielen kehityksessä:

Ängsgården, Surahammarin taajamassa
Galaxen, Virson taajamassa
Lärkan, Ramnäsin taajamassa

Suomenkielistä palvelua

Jos on kysymyksiä lasten esikoulutoiminnasta ja haluat puhua suomea, ota yhteyttä
Greta Håkans. Puh. 0220-393 12  
 

Lisää tietoa esikoulutoiminnasta saa myös ottamalla yhteyttä

Esikoulupäällikkö Therese Bjurling, Puh. 0220 - 391 25
Esikoulupäällikkö Stina Pettersson, Puh. 0220 - 392 34
Assistentti Greta Håkans. Puh. 0220 - 393 12

Katso Skolverketlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan:in suomenkielisiä sivuja sekä esikoulu- että koulutoiminnasta suomen kielellä.

Seija Blefors-Edqvist


, 2017-07-04 13:50

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se