Olet tässä:

Yhteiset resurssit

Toiminnan yhteisinä resursseina ovat kuraattori, koulupsykologi, koulusairaanhoitajat, opinto- ja ammatinvalinnanohjaaja, luku- ja kirjoituspedagogit, kulttuuripedagoogi ja toiminnankehittäjä.

Oppilashuoltoryhmä

Esikoululuokan, peruskoulun ja erityisperuskoulun oppilailla on oppilashuoltoryhmä, Elevhälsa.
Ryhmään kuuluvat koulusairaanhoitajat, psykologi, kuraattori sekä kirjoitus- ja lukupedagogit.

Koulusairaanhoitajat

Koulusairaanhoitajien tehtäviin kuuluu terveystarkastukset ja yksinkertaiset sairaanhoitotoimet. Jokaisella peruskoulun oppillaalla tulee tarjota vähintään kolme terveystarkastusta. Ensimmäisen tarkastuksen tulee tapahtua ensimmäisen lukuvuoden aikana. Tarkastusten välissä tulee oppilaille tarjota näkö- ja kuulotarkastukset sekä muita rajoitettuja terveystarkastuksia.

Koulusairaanhoitaja


Anne Pakarinen (Hammarskolan, Virsboskolan, Bäckhammarskolan)
Puh. 0220 - 392 06  

Koulusairaanhoitaja


Helena Gustavsson-Fröjd (Nytorpsskolan Tuppkärrskolan, Starbäcksskolan)
Puh. 0220 - 393 02

Koulusairaanhoitaja

Maria.Vattulainen ( Nytorpsskolan, Hammarskolan, Bäckkhammarskolan )
Puh. 0220 -39170

 

Kuraattori

Kuraattori tukee ja keskustelee sellaisten oppilaiden kanssa, joilla on vaikeuksia koulutyössä, koulun psykososiaalisessa ympäristössä tai joilla on muita vaikeuksia. Yksi heidän tärkeistä tehtävistään on ehkäistä toverisortoa. Työhön sisältyy myös paljon yhteistyötä lasten vanhempien, opettajien, koulusairaanhoitajien, koulupsykologin, koulun johtajien ja joskus myös opinto- ja ammatinvalinnanohjaajan kanssa.

Kuraattori

Eva Lithén, Virsboskolan, Bäckhammarskolan ja Hammarskolan
Puh. 0220 - 391 71

Ann Bäckgren, Tuppkärrskolan, Starbäcksskolan, Nytorpsskolan

Puh. 0220 - 391 95

Psykologi

Psykologin työtehtävät ovat pääasiassa neuvonta ja perustutkimukset.

Ota yhteys koulun rehtoriin jos haluat lisää tietoa.

Logopedi

Logopedin tehtäviin kuuluu pääasiassa selvitysten teko ja neuvonta.     

Ota yhteys koulun rehtoriin jos haluat lisää tietoa.  

Luku- ja kirjoituspedagogi

Luku- ja kirjoituspedagogit työskentelevät peruskoulussa. Heidän tehtäviinsä kuuluu henkilöstön neuvonta ja ohjaus sekä selvitysten teko oppilaista kun kyseessä on lukemiseen ja kirjoittamiseen tarvittavat valmiudet ja taidot.

Luku- ja kirjoituspedagogi  Carin Åhlström Bark
Puh. 0220 - 390 17
Luku- ja kirjoituspedagogi  Ulrica Agné Collander
Puh. 0220 - 390 17

Opinto- ja ammatinvalinnanohjaaja

Opinto- ja ammatinvalinnanohjaaja informoi ja ohjaa oppilaita opinto- ja ammatinvalinnoissa lähinnä lukiolinjaa valittaessa. Hän hoitaa myös käytännön työelämään tutustumista (prao).

Opinto- ja ammatinvalinnanohjaaja
Lilly Mesganaw Hammarskolan
Puh. 0220 - 392 05
                               

Kulttuurikoordinaattori

Kulttuurikoordinaattori järjestää muun muassa kulttuuripainotteista, 10-12-vuotiaille lapsille tarkoitettua toimintaa ("Kulturspåret"), joka tarjoaa mahdollisuuden omistautua joko teatterille, elokuvalle, musiikille, tanssille tai käsitöille.

Kulttuurikoordinaattori Christina Jonsson (osa-aikatyö)
Puh. 0220 - 390 96 
 

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2020-08-04 08:40

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se