Olet tässä:

Neuvonpito

Vähemmistölaki vaatii, että ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajilla on mahdollisuus neuvonpitoon hallintoviranomaisten kanssa asioissa, jotka koskevat heitä. Näin vähemmistöllä on edellytys vaikuttaa heitä koskeviin asioihin:

"5 § Hallintoviranomaisten on annettava kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin kysymyksiin ja niiden on neuvoteltava vähemmistöjen edustajien kanssa tällaisista asioista mahdollisimman paljon."

Surahammarin kunnassa neuvonpito tapahtuu ennen kaikkea johtoryhmässä, joka koostuu poliitikoista, virkamiehistä ja ruotsinsuomalaisten edustajista. Kunnanneuvos Tobias Nordlander kutsuu ryhmän koolle ja hän toimii myös ryhmän puheenjohtajana.

Ryhmä keskustelee ja päättää miten suomen kielen hallintoaluekysymyksiä hoidetaan kunnassa.
 

Johtoryhmän koostumus:

Suomi-seurat:             
Virsbo                           
Onni Mustonen
Puh.070-5419231              
 
Surahammar               
,
Leena Kivioja
Puh. 0722 - 227017              
 
Suomenkieliset PRO-seura:
Virsbo-Ramnäs
Markku Latvasalo
Puh. 070-233 21 45 
Vesa Kultalahti

Puh. 0223-34496

 


Poliitikot:
Tobias Nordlander (s)
Puh. 0220 - 391 96

Patrik Boström (s)
Puh. 0220 - 392 56
Matkapuh. 070 - 655 20 99

Tuula Jonasson (v)
Puh. 0220 -306 93 (koti)

Virkamiehet
Koulu- ja huolehdintapäällikkö
Malin Sigmundsson
Puh. 0220-390 50

S​osiaalipäälikkö
Eva-Lena Odeling
Puh. 0220- 39041

Svenska Kyrkan
Marita Johansson Grimwade

070-2792254 

Sihteeri 
Seija B. Edqvist
Puh. 0220-39 210

Ota yhteyttä!

Olet tervetullut ottamaan yhteyttä johtoryhmän jäseniin jos on ehdotuksia siitä, kuinka suomenkielisiä palveluja voitaisiin kehittää ja kuinka suomen kieltä sekä ruotsinsuomalaisten kulttuuria voitaisiin käytännössä edistää Surahammarin kunnassa.
 
 

Text

Seija Blefors-Edqvist


, 2019-01-18 10:37

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se