Du läser här:

Företagare och covid-19!

Lokala coronarestriktioner

Den 12/11 meddelade Region Västmanland, Länsstyrelsen Västmanland och Folkhälsomyndigheten att vi nu fått lokala restriktioner för länet till följd av den ökade smittspridningen av covid-19. Surahammars kommun jobbar nu aktivt för att ändra våra rutiner osv. på bästa sätt för att nu anpassa oss efter de nya restriktionerna.

Vi kommer ifrån kommunen nu även att utöka vår tillsynsverksamhet och kommer att inspektera restauranger för att minska trängsel, ge gästerna möjlighet att hålla avstånd, samt för att underlätta för verksamheterna att gör rätt. Miljöförvaltningens tillsynsavdelning utreder klagomål från allmänheten och gör oanmälda kontroller på restauranger runt om i kommunen för att kontrollera att reglerna gällande trängsel följs. Som verksamhetsansvarig inom restaurangbranschen får du gärna kontakta vår miljöenhet för att få hjälp med hur du på bästa sätt förbättrar rutiner för minskad smittspridning.

För att läsa mer om beslutet som Region Västmanland, Länsstyrelsen Västmanland och Folkhälsomyndigheten meddelat, samt vad det innebär, klickar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du och/eller din verksamhet frågor eller funderingar om exempelvis företagsstöd får ni gärna ta kontakt med mig samt besöka www.verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Har ni funderingar om hur ni kan förbättra era rutiner eller liknande ta gärna direktkontakt med vår miljöförvaltning, Region Västmanland, Länsstyrelsen Västmanland eller Folkhälsomyndigheten.

Tack för allt jobb ni gör i dessa tuffa tider, tillsammans bromsar vi smittspridningen.

Håll i och håll ut!

Vi vill hjälpa våra lokala företag – Åtgärder och en väg in!

Med anledning av det allvarliga läget som just nu råder till följd av coronaviruset vill vi givetvis stötta vårt lokala näringsliv så mycket vi bara kan. Efter kontakt med företagare vill vi därför vara flexibla med våra arbetsuppgifter och uppdrag. Vi ser att vi skulle kunna göra åtgärder för att kunna stärka våra företags likviditet, såväl som för att kunna frigöra tid hos våra lokala entreprenörer. Vi vill passa på att uppmuntra företag att gärna ta kontakt med oss om varsel och uppsägningar blir aktuellt, samt att ansöka om anstånd att betala skatter hos skatteverket.

Åtgärder för att stärka företags likviditet

  • Vi skjuter på tillsynsavgifterna gällande alkohol- och serveringstillstånd.
  • Vår Bygg- och miljöenhet kommer enbart att genomföra de nödvändiga tillsynsärendena med utgångspunkt i liv- och hälsoaspekter.
  • Vid dialog ser vi möjlighet att kunna ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom exempelvis tillstånd och tillsyn etc. samt pausa ärenden.
  • Vid dialog ser vi möjlighet att kunna dra ner betalningstider till leverantörer, samt kommer fortsätta att handla med våra upphandlade lokala aktörer i största möjliga mån.
  • Vi vill ha en generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader.

Åtgärder för att frigöra tid hos företag

  • Vid dialog ser vi möjlighet att kunna förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
  • Med undantag av tillsyn som krävs för att säkerställa liv och hälsa kommer vi göra en individuell prövning utifrån inkommen förfrågan av er på att ställa in/skjuta på tillsyn samt ge anstånd med svar på förelägganden om så önskas.
  • Vid dialog ser vi möjlighet att prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Vi tar gärna upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden (Vill företaget pausa eller avbryta mm.?)

En väg in

Ser du att ditt företag behöver få stöttning med något av exempelvis ovanstående? Kontakta då vår näringslivsstrateg, Therese Kihlander, på telefonnummer 0220-390 61, eller skicka ett mejl till therese.kihlander@surahammar.se. Hon lotsar i sin tur dig vidare till rätt kontaktperson i kommunen, och/eller hos våra kommunala bolag, för just ditt ärende och din efterfrågan av stöd. Våra kommunala bolag står bakom detta beslut, och kommer även dem att ha en flexibel inställning för att kunna ge stöd efter personlig kontakt. Beslutet är inte generellt utan en individuell prövning kommer göras av berörd tjänsteperson.

Vi vill även passa på att tipsa om att verksamt.selänk till annan webbplats sammanställt samlad information från myndighet om hur du som företagare kan söka olika typer av finansiellt stöd och övrig hjälp.

Till sist vill vi uppmuntra den friske företagaren, kommuninvånaren, och medborgaren att handla av våra lokala företagare! Hjälp våra företagare nu när de behöver de som mest.

Västmanlands Företagssupport

Den 31/3 lanserades det i länet en Företagssupport för samtliga företag och företagare i länet. Det är Region Västmanland som tillsammans med samarbetspartners tagit fram supporten, och den bygger på att du som företagare lämnar dina kontaktuppgifter, och blir efter det uppringd.

Du kommer direkt till formuläret och Företagssupporten genom att klicka här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till dig som vård- och omsorgsföretagare

Som vårdföretag har ni möjlighet att ta del av skyddsmaterial via SKL Kommentus eller Socialstyrelsen. Det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som tagit fram stödet, så att privata utförare också kan ta del av detta. Privata företag kan alltså, efter godkännande av kommunen, också nyttja avtalet.

Läs gärna mer om detta genom att klicka här, och besöka SKR:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skulle detta vara intressant för er verksamhet är det Lars Väänänen som hanterar detta i vår kommun. Ni når hans kontaktuppgifter nedan, och är varmt välkomna att ta kontakt med oss vid behov.

Lars Väänänen Upphandlingssamordnare
E-post: larsv@surahammar.se
Tel: 0220-390 31

Sidan publicerad av: Therese Kihlander
, 2020-11-12 14:22
Facebook Näringslivsenheten Surahammar


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se