Du läser här:

Hjälp oss att bli bättre - Svara på vår enkät!

Vi vill veta vad företagare i kommunen tycker, och vilka frågor företagare anser är viktiga i Surahammars kommun. Just nu genomför vår nya näringslivsstrateg besök hos företag där hon har med sig en enkät som företagare får svara på. Sammanlagt har 15 företagare fått svara på enkäten, och mycket bra synpunkter har mottagits. Vi vill dock gärna få in så många svar som möjligt ifrån företagare, detta för att öka våra chanser att göra rätt insatser för att underlätta för entreprenörer och eldsjälar.

Svaren som lämnas kommer att redovisas i en rapport, och idéer som inkommer ifrån företagare vill vi gärna lyfta in i en kommande handlingsplan och vår nya näringslivsstrategi.

Vi vill riktar ett stort tack företagare som redan svarat på enkäten, och tackar på förhand alla som tar sig tid att hjälpa oss!

Har du frågor hör du av dig till vår näringslivsstrateg Therese Kihlander på telefonnummer 0220-390 61, eller skickar ett mejl till therese.kihlander@surahammar.se

 

Har ditt företag haft besök ifrån kommunen?
Har ditt företag haft besök ifrån kommunen?


I vilka typer av ärenden har du haft kontakt med kommunen?
I vilka typer av ärenden har du haft kontakt med kommunen?


Skulle du uppskatta besök ifrån Surahammars kommun för att få förmedla företagets intressen och förutsättningar?
Skulle du uppskatta besök ifrån Surahammars kommun för att få förmedla företagets intressen och förutsättningar?


Vem/vilka skulle du vilja besöker företaget?
Vem/vilka skulle du vilja besöker företaget?


Hur ser du och företaget på att samverka med kommunen?
Hur ser du och företaget på att samverka med kommunen?
Om du skulle kunna tänka dig att samverka med kommunen, i vilka frågor ser du då möjlighet att kunna bidra?
Om du skulle kunna tänka dig att samverka med kommunen, i vilka frågor ser du då möjlighet att kunna bidra?


Upplever du att kommunens politiker och tjänstemän har intresse för företagares förutsättningar, framtida utmaningar, önskemål, samt tar hänsyn till dem vid beslutsfattande i frågor som påverkar näringslivet?
Upplever du att kommunens politiker och tjänstemän har intresse för företagares förutsättningar, framtida utmaningar, önskemål, samt tar hänsyn till dem vid beslutsfattande i frågor som påverkar näringslivet?Upplever du att politiker och tjänstemän tar tillvara på goda idéer som finns hos näringdlivet?
Upplever du att politiker och tjänstemän tar tillvara på goda idéer som finns hos näringdlivet?

Vet du som företagare vilken hjälp du kan få av kommunen och vem du vänder dig till vid olika frågor?
Vet du som företagare vilken hjälp du kan få av kommunen och vem du vänder dig till vid olika frågor?

Upplever du att det finns bra forum för informationsspridning och dialog mellan näringsliv och kommun?
Upplever du att det finns bra forum för informationsspridning och dialog mellan näringsliv och kommun?
Finns det forum för att hitta samverkan företag emellan i kommunen?
Finns det forum för att hitta samverkan företag emellan i kommunen?
Sidan publicerad av: Therese Kihlander
, 2019-05-09 13:35

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se