Du läser här:

Näringslivet i kommunen

En expansiv industrikommun med nytänk!

Surahammar har en lång industritradition med anor från 1600-talet. I våra sju större tillverkningsindustrier produceras kätting, järnvägshjul, plåt, smide, golvvärme och vi har inom kommunen världsledande produktion inom pulvermetallurgi. En mängd underleverantörer har vuxit upp vid sidan av industrierna.

Vid sidan om industrierna har ett brett och diversifierat företagande vuxit fram inom en mängd olika branscher. Vi har en stor andel bygg- och handelsföretag och vi ser att webbhandelsförtagen växer i kommunen. Det beror till stor del beror på vårt logistiska läge och låga kostnader. Besöksnäringen är en annan bransch som växer och i kommunen finns flera stora konferenshotell/herrgårdar. Affärsidéer med sin utgångspunkt i naturturism ser vi även växer fram, vilket vi givetvis gläder oss åt.

Vi jobbar med att få fler företag att vilja etablera sig i Surahammars kommun, men ser framförallt vikten av att visa uppskattning gentemot våra redan etablerade företagare. Det sistnämnda har vi framförallt börjat arbeta med under den senaste tiden, vi vill ha många goda ambassadörer för Surahammar som företagarkommun. Målet är att vi ska ha 600 företag år 2020.

Branchindelning företag sektor

Branchindelning 2018-01-24


Sidan publicerad av: Therese Kihlander
, 2019-05-17 13:11

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se