Du läser här:

Lokal Näringslivsstrategi

Under 2013 beslutade Surahammars kommun och lokala företrädare för näringslivet att gemensamt ta fram en lokal näringslivsstrategi för 2014-2020. Strategin ska ses som en viljeinriktning för hur vi tillsammans skapar ett bra företagsklimat.

Delaktighet, underifrånperspektiv och dialog har varit centralt under framtagandet. Lokala företagare, Företagarna Hallsta-Sura, politiker från fyra partier (utsedda av Kommunstyrelsen) och kommunala tjänstemän, sammanlagt ett 20-tal personer har träffats för att diskutera utmaningar för att skapa ett bra företagsklimat, vision, målsättning och mål.

Den 12 maj 2014 antogs näringslivsstrategin på Kommunfullmäktige.
Här kan ni läsa strateginlänk till annan webbplats i sin helhet.

För mer information kontakta vår näringslivsstrateg:

therese.kihlander@surahammar.se
0220-390 61

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-03-01 10:50
Lokal näringslivsstrategi

Lokal Näringslivsstrategi

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se