Du läser här:

Nyhetsbrev om vårt lokala näringsliv!

Från näringslivsenhet skickar vi ut nyhetsbrev via Företagsregistret, publicerar det i våra sociala medier, samt på vår webbplats. Syftet med nyhetsbrevet är att du som företagare skall få information om vad som är på gång och bli inspirerad av andra företagare. Nyhetsbrevet har skickats ut en gång per månad fram till och med oktober 2018, då i väldigt komprimerad form. Från och med år 2019 är ambitionen att skicka ut ett nyhetsbrev ca. fyra gånger per år, men att de då är brev som är mer redaktionella.

Dela med dig!
Om du som företagare har någonting som du vill dela med dig av till företagen i kommunen kontakta oss, och/eller tipsa oss gärna om saker vi borde lyfta i brevet. Kontaktuppgifter till vår näringslivsstrateg Therese Kihlander hittar du i vårt nyhetbrev.

  

Arkivet

Här finns nyhetsbreven som e-postats ut till företagare via företagsregistret, till tidigare prenumeranter, samt lyfts i våra kommunikationskanaler.
  

 

Nyhetsbrev 2016

 

Nyhetsbrev 2015

 

Nyhetsbrev 2014

 

Nyhetsbrev 2013

 

Nyhetsbrev 2012

 

Nyhetsbrev 2011

 

Nyhetsbrev 2010

 

Nyhetsbrev 2009

Sidan publicerad av: Therese Kihlander
, 2019-11-07 15:00

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se