Du läser här:

Attraktivt Företagsklimat

Här i kommunen har vi bestämt oss, det ska vara enkelt för dig som företagare att starta, driva och utveckla ditt företag här i Surahammars kommun.

Vi har precis avslutat det treåriga utvecklingsprojektet "Attraktivt Företagsklimat" som finansierats av Tillväxtverket, Region Västmanland och oss själva. Projektet startade 1 november 2015.

Projektets övergripande mål är vi ska skapa ett nytt och serviceinriktat arbetssätt gentemot näringslivet som präglas av tillgänglighet, personlighet, enkelhet och snabb service.

Projektet har arbetat i tre olika aktivitetsblock

1. Skapa en service & myndighetshantering i toppklass för företagare.

2. Utreda och förenkla våra upphandlingsprocesser.

3. Platsmarknadsföra Surahammars kommun som en attraktiv kommun att starta,
    driva och utveckla företag i.

Vi gillar att skapa resultat och följande vill vi uppnå.

- Vi ska årligen ligga över 80 i NKI-mätningen

- Vid projektets slut ska vi ligga bland de 100 bästa kommunerna i Svenskt
   Näringslivs ranking

- Andelen företagare ska vid projektet slut ha ökat med 20 procent

- Alla enheter ska ha tydliga rutiner och arbetssätt för tillgänglighet, personlighet,
  enkelhet och snabb service

- Kommunen ska i så stor utsträckning som möjligt dela upp kontrakten vid LOU

- Det ska finnas en tydlig och lättläst upphandlingspolicy


 

Tillväxtverkets logotyp
Therese Kihlander
0220-39061


, 2019-05-10 10:59

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se