Du läser här:

Industrisamarbete Virsbo

Mellan våren 2009 till april 2011 pågick det ett kompetensutvecklingsprojekt i Virsbo som hette "Industrisamarbete Virsbo". Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden. Kort innebar projektet att ESF betalade de utbildningar som medarbetarna på Ruukki Sverige AB, Uponor AB och Componenta Wirsbo AB valt. Projektet blev beviljat 5 miljoner kronor.

Företagen hade under våren 2009 gemensamt diskuterat kompetensbehoven och respektive företag tog fram en utbildningsplan. Bland annat har företagen genomfört utbildningar inom Lean Production/5 S, Ledarskap, Programmering, Engelska och Ekonomi med mera.

Projektet gav företagen en möjlighet att stärka kompetensen ytterligare hos deras medarbetare och ledning, vilket gör att de står bra rustade kunskapsmässigt för framtiden. Samtidigt har också företagens HR-avdelningar haft mycket kunskaputbyte och lärt känna varandra och bildat ett nätverk.

Surahammars kommun var projektsamordnare och hjälpte företagen med det administrativa arbetet vilket finansieras av Socialfonden.


Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-08-15 12:01

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se