Plan- & byggkontoret

Plan- & byggkontoret lämnar kostnadsfria råd och anvisningar om du ska bygga nytt, bygga om, komplettera eller förändra. Har du tekniska problem eller vill diskutera åtgärdernas funktion ställer vi också upp och lämnar råd. Det är bra om du tar kontakt med oss så tidigt i byggprocessen som möjligt.

Plan- & byggkontoret sköter den fysiska planeringen av stadsbyggandet och övriga förändringar i kommunen. Här framställs översiktsplaner, detaljplaner och andra utredningar från idé till exploatering.

Plan- & byggkontoret handlägger ärenden om olika lov, tillstånd och besked, samt obligatorisk ventilationskontroll (OVK), bostadsanpassning samt trafikfrågor.

Läs mer om Plan- & byggkontoret och om byggprocessen här.

För mer information kontakta:

Bygglovshandläggare
kommunen@surahammar.se
Telefon 0220-390 00

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-05-06 15:31

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se