Serveringstillstånd

Här kan du läsa om vår verksamhet samt få reda på när det behövs serveringstillstånd. Här finns ansökningsblanketter, avgifter, kontaktinformation, riktlinjer, länkar till andra myndigheter av intresse vid ansökan om serveringstillstånd med mera.

När behövs serveringstillstånd?
Grundregeln är att servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får ske endast om tillstånd har meddelats enligt alkohollagen.

Socialnämnden beslutar i ärenden rörande tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt alkohollagens bestämmelser och kommunens riktlinjer för serveringstillstånd. Nämnden sammanträder cirka 1 gång i månaden.

Vid servering/försäljning av folköl,tobak och receptfria läkemedel gäller särskilda regler.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Alkoholhandläggare Ann Hellberg
0220 - 390 14
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Sidan publicerad av: Susanne Sedvall
, 2018-09-12 16:17

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se