Dialog innan upphandlingen

Vi eftersträvar dialog med potentiella leverantörer innan upphandlingsförfarandet.

Vill du ha dialog inför någon kommande upphandling så kontakta vår interne inköpssamordnare så bjuder vi in till ett dialogmöte.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-02-20 10:54

Kontakta vår interne inköpssamordnare

Lars Väänänen

larsv@surahammar.se

0220-390 31

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se