Politiska mål & viljeinriktning

  • Alla inköp och all upphandling ska ske under kostnadseffektiva former och bidra till god ekonomisk hushållning. Upphandlingen ska främja hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

  • All upphandling ska genomföras med god kompetens och objektivitet och planeras i god tid. Dialog med potentiella leverantörer innan upphandlingsförfarandet ska eftersträvas.

  • Konkurrensförhållanden som finns på marknaden ska nyttjas. Upphandlingarna bör utformas så att även små- och mellanstora företag har möjlighet att lämna anbud.

  • Inför varje upphandling ska det övervägas om ett kontrakt kan delas upp i mindre delar för att göra det möjligt att lämna anbud på delar av kontraktet.

  • Anbudsunderlagen ska vara så enkelt och tydligt utformade som det är möjligt. Inga onödiga eller orimliga krav ska ställas som kan medföra att anbudsgivare eller leverantör gynnas eller missgynnas.

  • Alla anbudsunderlag ska vara offentliga. Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen offentliggörs i offentlig databas och anbudsunderlagen gällande direktupphandling på kommunens hemsida.
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-02-20 10:54

Kontakta vår interne inköpssamordnare

Lars Väänänen

larsv@surahammar.se

0220-390 31

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se