Att lämna anbud

En offentlig upphandling genomförs efter vissa formella regler. Kommunen anger krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett anbud. Möjligheterna att i efterhand förändra något i dessa handlingar är mycket begränsade.

Vi använder oss av upphandlingssystemet, Visma TendSign. I systemet kan du som anbudsgivare lägga in dina anbud.

Här kan du läsa mer om att lämna anbud via Visma TendSignlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Viktigt att tänka på när du lämnar anbud:

  • Läs igenom förfrågningsunderlaget mycket noga.

  • Eftersom anbudet inte kan kompletteras i efterhand annat än i undantagsfall är det viktigt att alla frågor som ställts i flrfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt.

  • När anbudet ska utformas (skriftligt på svenska språket) är det viktigt att följa alla anvisningar och bifoga samtliga begärda handlingar såsom prisuppgifter, intyg, svarsmallar, miljö- och kvalitetsbilagor etc.

  • Anbud som inte uppfyller skall-kraven tas inte upp till prövning.

  • Undvik att lämna in årsredovisningar och liknande som inte efterfrågats.

  • Glöm inte att skriva under anbudet.

  • Kontrollera att anbudet kommer in till kommunen i rätt tid med rätt märkning. För sent inkommet anbud får inte tas upp till prövning.

  • Vid oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget, tag snarast kontakt med upphandlingens handläggare. Om vi får synpunkter i tid kan vi göra förtydliganden eller rättelser som när alla som begärt ut förfrågningsunderlaget.
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-02-20 10:54

Kontakta vår interne upphandlingssamordnare

Lars Väänänen

larsv@surahammar.se

0220-390 31


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se