Överprövning

Om en anbudsgivare anser att det förekommit formella fel under upphandlingen, så finns möjligheten att begära överprövning hos Förvaltningsrätten.

Från det att tilldelningsbeslut meddelats finns en avtalsspärr under 10-15 dagar, då avtal inte får tecknas. Under den tiden är det möjligt att begära överprövning av tilldelningsbeslutet hos Förvaltningsrätten. 

Om en leverantör överprövar upphandlingen under denna tid inträder automatiskt en så kallad förlängd avtalsspärr.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-02-20 10:54

Kontakta vår interne inköpssamordnare

Lars Vänänen

larsv@surahammar.se

0220-390 31


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se