Du läser här:

Välkommen till Plan- & byggkontoret!

Plan- och byggkontoret lämnar råd och anvisningar gällande bygglovsansökan och bygganmälan till den som ska bygga nytt, bygga om samt komplettera eller förändra. Det är bra om Du tar kontakt med oss så tidigt i byggprocessen som möjligt.
 
Plan- & byggkontoret sköter den fysiska planeringen av stadsbyggandet och övriga förändringar i kommunen. Här framställs översiktsplaner, detaljplaner och andra utredningar från idé till exploatering.
Plankontoret ansvarar för ajourföring av byggnads-, adress och lägenhetsregistret.
 
Plan- & byggkontoret handlägger ärenden om olika lov, tillstånd och besked, samt obligatorisk ventilationskontroll (OVK), bostadsanpassning samt trafikfrågor.

Öppettideröppnas i nytt fönster

Kontakta gärna oss på Plan- och byggkontoret följande tider:

Tisdag till Torsdag klockan 10-12
Telefontider kan komma att påverkas av möten och tjänsteärenden

Tid för besök görs via bokning under telefontid

Dan Haglund

 

Samhällsbyggnadschef

 

Tfn: 0220-390 59

 

 

Besöksadress
Kommunkontoret, Hjulmakarvägen 18

Sidan publicerad av: Erik Munktell
, 2018-01-03 14:44


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se