Du läser här:

Välkommen till Plan- & byggkontoret!

Byggkontoret lämnar råd och anvisningar gällande bygglovsansökan och bygganmälan till den som ska bygga nytt, bygga om samt komplettera eller förändra. Det är bra om Du tar kontakt med oss så tidigt i byggprocessen som möjligt.

Byggkontoret handlägger även ärenden om olika lov, tillstånd och besked, samt obligatorisk ventilationskontroll (OVK), bostadsanpassning samt trafikfrågor.
 
Plankontoret sköter den fysiska planeringen av stadsbyggandet och övriga förändringar i kommunen. Här framställs översiktsplaner, detaljplaner och andra utredningar från idé till exploatering.

Plankontoret ansvarar även för ajourföring av byggnads-, adress och lägenhetsregistret, samt har hand om kommunens kartor, geodata och inmätning.
 

Kommunens öppettider hittar du häröppnas i nytt fönster

Kontakta gärna oss på Plan- och byggkontoret!

Dan Haglund (bokningsbara telefontider är tisdag till torsdag, klockan 10-12)

 

Samhällsbyggnadschef

 

Tfn: 0220-390 59

 

Tid för besök till Dan görs vi bokning under telefontid. Dessa telefontider kan komma att påverkas av möten och tjänsteärenden.
Jörgen Oderhall


Byggnadsinspektör


Tfn: 0220-391 37
Henrik Hedberg


GIS- och Plansamordnare


Tfn: 0220-390 26


 

Besöksadress:
Kommunkontoret, Hjulmakarvägen 18

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2019-03-05 11:33


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se