Du läser här:

Företagsbesök

Som ett led i att ständigt förbättra företagsklimatet i kommunen så besöker kommunstyrelsens ordförande och näringslivsenheten regelbundet olika lokala företag.

Syftet är att öka kunskapen om näringslivet och de företag som är verksamma i Surahammars kommun. Kontakter skapas, synpunkter, förbättringar och möjligheter diskuteras.

Är du som företagare intresserad av ett besök?

Just nu har vi ingen anställd näringslivsansvarig. Den nya näringslivsstrategen börjar sin tjänst den 1 mars 2019. Fram till dess kontaktar du i stället kommunchef Martina Nordin, 0220-391 10, vid frågor.


Axel Kjellin


, 2019-01-08 15:19

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se