Du läser här:

Mark & fastigheter

Är du intresserad av att köpa mark, arrendera mark eller hyra lokaler i kommunala fastigheter? Kontakta då vår tekniska enhet som ansvarar för

- Arrende- och hyresfrågor för kommunal mark och fastigheter

- Köp och försäljning av kommunal mark, inklusive industri- och tomtmark

- Exploatering av näringslivsmark och bostäder


Välkommen med dina frågor till:

Thomas Lenell
Teknisk chef
0220-392 86

Sidan publicerad av: Susanne Sedvall
, 2018-09-12 16:18

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se