Du läser här:

Återvinningsstationer

 

Vi har ett team som sköter om våra återvinnings- stationer så det ej ligger sopor utanför containrarna.

 

ACåtervinning
Sidan publicerad av: Lina Kihlmark
, 2017-05-04 10:12

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se