Du läser här:

Skogsvård

Arbetscenters verksamhet jobbar med skogsvård som röjer och gallrar där det behövs på kommunens mark

På uppdrag så jobbar gruppen med naturvård.

Syftet med skogsarbetet är att:

• Öka säkerheten i områderna och ta bort sjuka och döda träd

• Göra områderna mer inbjudande, ljusare och tryggare.


Sidan publicerad av: Janeth Stillman
, 2019-02-27 15:39

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se