Du läser här:

Hur arbetar kommunen med dataskyddsförordningen?

I kommunen pågår ett omfattande arbete för att vi ska kunna anpassa oss till den nya lagstiftningen. Vi ser den nya lagstiftningen som en möjlighet att på ett mer strukturerat sätt arbeta med personuppgifter. Målet är att hanteringen av personuppgifter ska bli mer effektiv och att skyddet för den enskildas personuppgifter ska bli ännu bättre.

För att säkerställa att ett effektivt arbete med dataskyddsförordningen sker har bland annat en organisation med tydliga roller och ansvar beslutats. Eftersom vi samarbetar med andra kommuner och förbund kring till exempel IT- och upphandlingsfrågor har vi också ett tätt samarbete med dem.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-07 09:27

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se