Du läser här:

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Leverantörer
Surahammars kommun kan komma att dela dina personuppgifter med våra upphandlade leverantörer. För de personuppgifter som delas med dessa gäller det avtal vi har i uppdrag att upprätta mellan varandra.

Andra myndigheter
Surahammars kommun kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom SCB, försäkringskassan, polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-07 09:27

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se