Du läser här:

Val till Europaparlamentet 2009

Söndagen den 7 juni börjar valet till Europaparlamentet. Då röstar vi om vilka ledamöter som ska representera de svenska väljarna. Ledamöterna i Europaparlamentet företräder medborgarna och deltar när beslut fattas på EU-nivå. Varje medlemsland i Europeiska Unionen har ett bestämt antal ledamöter i parlamentet. I Sverige ska vi välja 18 ledamöter. Totalt ska 736 ledamöter väljas i hela EU.

Vem får rösta i Sverige? 


1. Du som är svensk medborgare och som är eller någon gång i ditt liv har varit folkbokförd i Sverige, eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och anmäler att du vill rösta här.
2. Du måste även fylla 18 år senast på valdagen för att ha rösträtt.
 

Vem kan jag rösta på?


Du röstar i första hand på ett parti. Om du vill kan du dessutom ge en kandidat en särskild personröst. Det gör du genom att sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn på valsedeln. Du får bara personrösta på en kandidat.
 
För mer information om hur valet går till gå in på EU-upplysningens webbsida.

Var kan jag rösta i vår kommun?


Här kan du rösta i Surahammars kommun!

Vad gör Europaparlamentet?


Europaparlamentet är med och beslutar om EU:s politik. Ledamöterna utses i allmänna val vart femte år i alla EU:s medlemsländer.  Detta gör Europaparlamentet;
 
Beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet
Beslutar om vad EU:s pengar ska användas till
Kontrollerar EU-kommissionens arbete
Utser EU:s ombudsman
 
För mer information om valet - gå in på Valmyndighetens webbsida.
 

 
 

Gunilla Falk


, 2016-08-31 16:00

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se