Avgifter

Ansökningsavgifter/Serveringstillstånd 2018

Permanenta serveringstillstånd

Avgift kronor

 

Nytt tillstånd, servering till allmänheten

11 375

 

Nytt tillstånd, servering till slutet sällskap

5 475

 

Ändrat/utökat serveringstillstånd

4 550

 

 

 

 

Tillfälliga serveringstillstånd

Avgift kronor

 

Servering till allmänheten dag 1

5 925

 

För varje ytterligare dag

1 150

 

Servering till slutna sällskap

 925

 

Tillfälligt utökat/ändrat permanent serveringstillstånd, max 1-7 dagar

1 825

 

Provsmakning dag 1

5 925

 

För varje ytterligare dag

1 150

 

Kunskapsprov: i avgiften ingår möjlighet till två stycken omprov

1 500

 

 

 

 

 

Vid nyansökan inom tre månader på grund av ej godkänt kunskapsprov tas en avgift ut med 20% av den ordinarie ansökningsavgiften

Samtliga avgifter följer prisbasbeloppet avrundat uppåt till 25-tal kronor.

För anmälan om lokal vid catering, provsmakning på serveringsställe samt kryddning av sprit tas ingen avgift ut.

Avgifterna bygger på en beräknad självkostnad för handläggning och administration.
 
Ansökningsavgift betalas in på kommunens Bankgiro 5337-5853. Märk inbetalningen med "serveringstillstånd" och namn.

Bifoga kvitto på inbetald avgift vid ansökan. Ansökan behandlas först när avgiften är inbetald
 

Tillsynsavgifter serveringstillstånd 2018

Beräkningen av tillsynsavgiften är fastställd av Kommunfullmäktige 2007-10-15 och gäller från den 1 januari 2018. Avrundat uppåt till jämna 25-tal kronor.
Justeras årligen efter prisbasbeloppet (pbb), som år 2018 är 45 500 kronor och gäller till och med 2018-12-31. Den rörliga avgiften baseras på föregående års inrapporterade alkoholförsäljning.

Fast avgift serveringstillstånd

2 275 kronor

 

Alla kategorier (5% av pbb)

 

 

 

 

 

Rörlig avgift serveringstillstånd

 Avgift kronor

 

Baserad på föregående års inrapporterad alkoholförsäljning

 

 

(alkoholomsättning kronor)

 

 

 

<50 0007%

3 200

50 001

-

100 000

12%

5 475

100 001

-

250 000

17%

7 750

250 001

-

500 000

22%

10 025

500 001

-

1 000 000

27%

12 300

1 000 001

-

1 500 000

32%

14 575

1 500 001

-

2 000 000

38%

17 300

2 000 001

-

3 000 000

44%

20 025

3 000 001

-

4 000 000

50%

22 750

4 000 001

-

5 000 000

56%

25 500

5 000 001

-

6 000 000

62%

28 225

6 000 001

-

9 000 000

68%

30 950

> 9 000 00074%

33 675


Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport med 2,5% av pbb som år 2018 är en avgift om 1 150 kronor

 

Tillsynsavgifter folköl, tobak, läkemedel och e-cigaretter samt påfyllningsbehållare 2018

Tillstånd

Avgift kronor

 

Fast avgift folkölsförsäljning - i samband med alkoholtillstånd

Ingen extra avgift

 

Tobaksförsäljning i samband med alkoholtillstånd

575

 

Tobaksförsäljning - enbart tobaksföräljning

1 150

 

E-cigaretter samt påfyllningsbehållare

1 150


Folkölsförsäljning

1 825

 

Läkemedelsförsäljning

1 825

 

Vid försäljning av två produkter, folköl, tobak, läkemedel eller e-cigaretter och påfyllningsbehållare

2 275

 

Vid försäljning av tre produkter, folköl, tobak, läkemedel eller e-cigaretter och påfyllningsbehållare

3 200

 

Vid försäljning av fyra produkter, folköl, tobak, läkemedel eller e-cigaretter och påfyllningsbehållare

3 650

 

 

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-08-16 14:14

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se