Avgifter

Ansökningsavgifter/Serveringstillstånd 2017

Permanenta serveringstillstånd

Avgift kr

 

Nytt tillstånd, servering till allmänheten

11 200

 

Nytt tillstånd, servering till slutet sällskap

5 375

 

Ändrat/utökat serveringstillstånd

4 500

 

 

 

 

Tillfälliga serveringstillstånd

Avgift kr

 

Servering till allmänheten dag 1

5 825

 

För varje ytterligare dag

1 125

 

Servering till slutna sällskap

900

 

Tillfälligt utökat/ändrat permanent serveringstillstånd, max 1-7 dagar

1 800

 

Provsmakning dag 1

5 825

 

För varje ytterligare dag

1 125

 

Kunskapsprov: i avgiften ingår möjlighet till två stycken omprov

1 500

 

 

 

 

 

Vid nyansökan inom tre månader på grund av ej godkänt kunskapsprov tas en avgift ut med 20% av den ordinarie ansökningsavgiften

Samtliga avgifter följer prisbasbeloppet avrundat uppåt till 25-tal kronor.

För anmälan om lokal vid catering, provsmakning på serveringsställe samt kryddning av sprit tas ingen avgift ut.

Avgifterna bygger på en beräknad självkostnad för handläggning och administration.
 
Ansökningsavgift betalas in på kommunens Bankgiro 5337-5853. Märk inbetalningen med "serveringstillstånd" och namn.

Bifoga kvitto på inbetald avgift vid ansökan. Ansökan behandlas först när avgiften är inbetald
 

Tillsynsavgifter serveringstillstånd 2017

Beräkningen av tillsynsavgiften är fastställd av Kommunfullmäktige 2007-10-15 och gäller från den 1 januari 2017. Avrundat uppåt till jämna 25-tal kronor.
Justeras årligen efter prisbasbeloppet (pbb), som år 2017 är 44 800 kronor och gäller till och med den 2017-12-31. Den rörliga avgiften baseras på föregående års inrapporterade alkoholförsäljning.

Fast avgift serveringstillstånd

2 250 kr

 

Alla kategorier

 

 

 

 

 

Rörlig avgift serveringstillstånd

   Avgift kr

 

Baserad på föregående års inrapporterad alkoholförsäljning

 

 

(alkoholomsättning tkr )

 

 

<50 0007%

3 150

50 001

-

100 000

12%

5 325

100 001

-

250 000

17%

7 625

250 001

-

500 000

22%

9 850

500 001

-

1 000 000

27%

12 100

1 000 001

-

1 500 000

32%

14 350

1 500 001

-

2 000 000

38%

17 025

2 000 001

-

3 000 000

44%

19 725

3 000 001

-

4 000 000

50%

22 400

4 000 001

-

5 000 000

56%

25 100

5 000 001

-

6 000 000

62%

27 775

6 000 001

-

9 000 000

68%

30 475

> 9 000 00074%

33 150


Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport med 2,5% av pbb som år 2017 är en avgift om 1 125 kronor

Tillstånd

Avgift kr

 

Fast avgift folkölsförsäljning - i samband med alkoholtillstånd ingen extra avgift

Ingen extra avgift

 

Tobaksförsäljning i samband med alkoholtillstånd

575

 

Tobaksförsäljning - enbart tobaksföräljning

1 125

 

Folkölsförsäljning

1 800

 

Läkemedelsförsäljning

1 800

 

Folköl-/tobaksförsäljning

2 250

 

Tobak-/läkemedelsförsäljning

2 250

 

Folköl-/läkemedelsförsäljning

2 700

 

Tobaks-/folköl-/läkemedelsförsäljning

3 150

 

 

Sidan publicerad av: Lina Kihlmark
, 2017-03-01 10:38

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se