Du läser här:

Miljökontoret

Miljökontorets uppgifter är att genomföra det som Bygg- och Miljönämnden är ålagd att göra. Miljökontoret inspekterar, behandlar klagomål, ger råd samt meddelar de förelägganden och förbud som behövs för att lagarna skall följas.

Under rubriken Leva & Bo finns mer information om och kontaktuppgifter för Miljökontoret.

Sidan publicerad av: Gunilla Falk
, 2016-08-31 16:08

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se