Du läser här:

Personal- & Lönekontoret

Personal- och lönekontoret arbetar med frågor inom bland annat personalområdet, organisation, arbetsmiljö och arbetsrätt. Kontoret ansvarar också för löneadministration och försäkringar för personal.

Pensionsadministration sköts av Västra Mälardalens Kommunalförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Välkommen att kontakta någon av oss på personal- och lönekontoret:

Helene Strömbäck, personalchef
Tfn 0220 - 391 17

Susanna Ström, löneadministratör
Tfn 0220-390 37

Viveka Persson, löneadministratör
Tfn 0220 - 390 24

Mia Lagerholm, löneadministratör
Tfn 0220 - 391 12Gunilla Falk


, 2017-09-19 17:29

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se