Du läser här:

Räddningstjänst

Surahammars kommun ingår i ett brand-och räddningsförbund tillsammans med Västerås stad och Hallstahammars kommun. Verksamheten skall vara ett stöd till människor vid olyckor och överhängande fara för olyckor. Stor vikt läggs vid det förebyggande arbetet för att därigenom förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljön.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-07 09:10

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se