Brandstationer

I Surahammars kommun finns Surahammars brandstation och Virsbo brandstation.

Sidan publicerad av: Gunilla Falk
, 2016-08-31 16:14

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se