Du läser här:
sotig rot och växtlighet

Aktuell information

Här nedan följer aktuell information gällande brandområdet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nu har vägen genom brandområdet öppnat

Söndagen 4 oktober öppnades Riksettan, vägen som går rakt genom det blivande naturreservatet Hälleskogsbrännan. Vägen startar vid Skräddartorpet utanför Gammelby och slutar i Hörnsjöfors. Den är öppen för trafik åt båda riktningarna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Blivande naturreservat

Länsstyrelsen arbetar med att göra brandområdet tillgängligt för
besökare. Det görs bland annat genom att rusta några av de vägar som
finns i området så att de på ett säkert sätt kan användas för
biltrafik. Längs med vägarna kommer det finnas informationstavlor som
berättar om branden och naturen i området.

År 2016 och 2017

En stor informationsplats kommer att anläggas i naturreservatet med utkikstorn, rastplats, toalett, uteklassrum med mera. Flera andra informationsplatser kommer att anläggas och fler vägar och vandringsleder kommer att öppnas. Länsstyrelsen kommer också att sammanställa och presentera den forskning och de inventeringar som pågår om områdets speciella djur- och växtliv och den nya historiska kunskap som har kommit fram i brandens spår. Följ utvecklingen på Länsstyrelsen Västmanlands hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här nedan finns en karta över hur området planeras att se ut när det är klart.


karta över hälleskogsbrännan

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Besökscenter Elden & Skogen Ramnäs

Under branden var ledningscentralen inrymd i Ramnäs Hotell & Konferens. 1 augusti startade ägarna till konferensanläggningen ett besökscenter i samarbete med flera andra aktörer. Där visas fotografier, levande bilder på skärmar, information om djur och natur före och efter en brand av denna storlek, en modell av skogen från istid till framtid med mera.

För öppettider och mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

För dig som tänker besöka den branddrabbade skogen

I maj 2015 öppnades området återigen för allmänheten, detta efter att ha varit avlyst under hösten och vintern.

Iaktta försiktighet och visa respekt
Var försiktig och uppmärksam när du vistas i den branddrabbade skogen. Håll avstånd till skogsmaskiner och se upp för timmerbilar.

Allemansrätten gäller på platsen vilket innebär att du får röra dig fritt i området, men samtidigt måste respektera människor, djurliv och natur. Kom också ihåg att allemansrätten inte gäller på privata tomter.

Risk för fallande träd och grenar
Marklager och rötter har på många ställen i skogen brunnit upp, det innebär att de träd som står kvar inte har lika mycket fäste i marken. Detta kan leda till att träd lättare blåser omkull och att grenar har lättare att falla än i en vanlig skog.

Framtida naturreservat
En stor del av det branddrabbade området kommer att bli naturreservat. Planen är att vägen som ska gå rakt igenom naturreservatet ska öppnas i slutet av sommaren eller under hösten 2015.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Axel Kjellin


, 2018-03-27 14:07

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se