Du läser här:

Artiklar om branden

På denna sida finns alla nyhetsartiklar som rör branden och är publicerade efter den 11 augusti 2014. Tidigare publicerad information återfinns i fliken Under branden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tillåtet att vistas i brandområdet

Länsstyrelsen har meddelat att det nu är tillåtet att vistas i brandområdet. Det innebär att du får gå in i brandområdet och att allemansrätten återigen gäller på platsen. Allmänheten uppmanas dock till försiktighet vid vistelse i den branddrabbade skogen.

Tänk på att visa hänsyn till de boende och att det fortfarande finns många skogsmaskiner och timmerbilar i området.

För mer information, se Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad 2015-05-25

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Skogsbranden - dricksvatten från egen brunn

Nu när snösmältningen varit vill vi på uppmaning av Livsmedelsverket återigen rekommendera alla fastighetsägare med egen brunn inom brandområdet att ta ett nytt dricksvattenprov. Detta eftersom vattnet kan påverkas efter tid, exempelvis efter omfattande regn eller efter snösmältning.

Surahammars kommun bekostar vattenprover för alla fastigheter med egen dricksvattentäckt i brandområdet.

Kontakta oss på tfn 0220 - 390 00 för mer information

Publicerad 2015-04-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Informationsmöte om brandområdet

Tisdagen 22 april håller Länsstyrelsen ett informationsmöte för alla som är berörda av skogsbrandens konsekvenser. Mötet anordnas tillsammans med Skogsstyrelsen och Länsförsäkringar.

Under kvällen presenteras aktuell information och du har möjlighet att ställa frågor.

Tid: 18.00-21.00
Plats/Lokal: Västerfärnebo skolas idrottshall, Klockarvägen 5.

Kvällens programpunkter:

Länsförsäkringar Min skog och min försäkring, att tänka på framöver.

Skogsstyrelsen Kostnadsfria föryngringsplaner och enskild rådgivning erbjuds under 2015. Vägarna i området och uttransporten av timmer i brandområdet.

Trafikverket Det kommande vägsstödet.

Länsstyrelsen Information om det nya naturreservatet, vattenkvalitét, naturvårdsbränningen i Lapplands naturreservat, skadeinventering och nyinventering av fornlämningar och hävandet av avlysningen.

Polisen Vad gäller när avlysningen är hävd?

På plats finns också representanter från LRF, Karl Hedin, Mellanskog, Sala kommun, Norbergs kommun, Fagersta kommun, Surahammars kommun, Svartådalens byggdeförening och Engelsbergsbygdens intresseförening.

Anmälan

Du anmäler dig senast 17 april via anmälningsformuläretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, alternativt på telefonnummer 010 - 224 96 07.

Arrangörerna bjuder på fika.

Publicerad 2015-04-09

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ökade vattenflöden i området

Information från Länsstyrelsen i Västmanland

Efter branden påverkas skogens förmåga att binda vatten. Det gör att det finns risk för höga vattenflöden i området. Just nu är vattennivåerna normala. Länsstyrelsen och andra aktörer bevakar området och följer väderutvecklingen.

Finns det risk för ökade vattenflöden i det branddrabbade området?

Länsstyrelsen har beställt en analys av översvämningsrisker i det branddrabbade området med åtgärdförslag från SMHI. Läs rapporten här.

För att skydda vägsystemet för kommande vårflod och eventuella höga vattenflöden har Trafikverket utfört ett förberedande arbete. De har rensat alla diken och reparera vägtrummor på alla länsvägar runt brandområdet. 

Privata väghållare bör även förbereda sina vägar för eventuellt ökade vattenflöden.

Hur vet vi att vattennivåerna är normala?

Med hänsyn till nederbördsmängd och de rådande markförhållandena så är vattennivåerna normala. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Inbjudan till föreläsning "Hur reagerar vi vid risk och kris"

Länsstyrelsen Västmanland och de berörda kommunerna bjuder in aktörer och drabbade av skogsbranden till föreläsning "Hur vi agerar vid risk och kris", onsdagen den 11 februari.

Ann Enander, legitimerad psykolog, docent i psykologi och forskare vid Försvarshögskolan, berättar  om människors reaktioner och beteenden vid risker och kriser. Hon förklarar också de psykologiska faktorer som ligger bakom.

Datum: 11 februari Tid: Kl.18.30-21.00 Plats: Kilbolokalen i Västerfärnebo

Läs inbjudan här

Anmälan sker senast 8 februari på den här länken eller på telefonnummer 010-224 96 07 :

Har du frågor om föreläsningens innehåll går det bra att mejla johan.ahlstrom@vasteras.se

Har du frågor om anmälan kan du mejla caroline.runius@lansstyrelsen.se  eller ringa 010-224 96 07.

Arr: Länsstyrelsen Västmanland, Fagersta, Norberg- Surahammars och Sala kommuner.

Publicerad 2015-01-29 13:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Informationsmöte för berörda av skogsbranden den 17 december

Den 17 december håller länsstyrelsen tillsammans med de berörda kommunerna ett informationsmöte där alla som är drabbade av skogsbranden, oavsett kommun, är välkomna.

Mötet ger dig en samlad och aktuell information och du har möjlighet att ställa frågor utifrån konsekvenserna av skogsbranden. På plats finns representanter från olika organisationer för att kunna besvara sakfrågor. Mötet kommer att videoinspelas och publiceras på Länsstyrelsens webbplats för de som inte kan närvara.

Tid: 17 december Tid: kl. 18.30-20.30 Plats: Västerfärnebo gymnastiksal. Har du önskemål om vad som ska tas upp eller frågor om innehållet på informationsmötet, kontakta, johan.v.ahlstrom@lansstyrelsen.se Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen . Varmt välkommen! Hälsar Länsstyrelsen, Sala kommun, Surahammars kommun, Fagersta kommun och Norbergs kommun.

Publicerad 2015-12-05

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Grattis till årets livräddare - brandmännen från Virsbo

De tre brandmännen ifrån Virsbo; Mikael Bergner, Björn Svensson och Tommy Tuike fick den 12 december pris som årets livräddare på Svenska hjältar-galan i TV4.

Barndmännen riskerade sina egna liv för att rädda Reine Ullén som fastnat i lågorna  vid den stora skogsbranden.

Grattis till priset och stort tack för er insats önskar Surahammars kommun!

Brandmän

Årets livräddare; Mikael Bergner, Björn Svensson och Tommy Tuike. Fotograf: Emeli Lilllbacka/Fagersta-Posten

Publicerad 2014-12-15 10:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhetsbrev till berörda av branden i Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanland ger ut ett nyhetsbrev med information om skogsbranden. Det riktar sig främst till dig som berörs av branden. Det senaste numret handlar bland annat om att läget inne i det branddrabbade området är fortsatt stabilt, råd till skogsägare, Civilförsvarsförbundets insamling och tackceremonin den 17 november.

Senaste nyhetsbrevetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad  2014-10-24 14:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Inbjudan till tackceremoni för alla som har deltagit i arbetet kring skogsbranden

Länsstyrelsen i Västmanland vill tillsammans med berörda kommuner och räddningstjänster tacka alla som deltog i arbetet kring skogsbranden i Västmanland.

Tackceremonin äger rum den 17 november kl 18-20 på Aros Congress Center i Västerås.

På Länsstyrelsens webbplats kan du se hela inbjudan och även anmäla dig.


grönska vid bränt träd

Foto: Länsstyrelsen

Publicerad 2014-10-17 09:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhetsbrev till berörda av branden i Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanland ger ut ett nyhetsbrev med information om skogsbranden. Det riktar sig främst till dig som berörs av branden. Det senaste numret handlar bland annat om att läget inne i det branddrabbade området är fortsatt stabilt, materialinsamling och information om ersättning för skador på privat tomtmark i samband med räddningsinsatsen.

Senaste nyhetsbrevetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad 2014-10-16 12:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhetsbrev från Länsstyrelsen till berörda av skogsbranden

Länsstyrelsen i Västmanlands län erbjuder ett elektroniskt nyhetsbrev till dig som är boende, skogsägare, markägare eller på annat sätt verksam i brandområdet.

Information till dig som vill ta del av nyhetsbrevet på finska: Jos olet kiinnostunut saamaan metsäpalon uutiskirjeen suomeksi, tai tiedät yhteyshenkilön joka haluaisi sen, voit ottaa yhteyttä Caroline Anderssoniin, puh. 010-22 49 608, tai sähköpostitse caroline.andersson@lansstyrelsen.se. Liitä mukaan yhteystiedot. Jos kyseisellä henkilöllä ei ole mahdollisuutta lukea sähköpostia lähetämme uutiskirjeen postitse.

Publicerad 2014-09-29 14:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Information från Länsstyrelsen om brandområdet

Här kan du läsa information från Länsstyrelsen till berörda av skogsbranden i Västmanland.

Läget i brandområdet är fortfarande stabilt. En del mindre glödbränder har uppmärksammats av brandflygen helgen vecka 37 och har åtgärdats av räddningstjänsten. Glödbränderna ligger kvar sedan branden och brinner i redan bränt område. Risken för att dessa bränder ska sprida sig är minimal.  

Inbjudan till säkerhetsutbildning Säkerhetsutbildningar kommer att hållas för dig som vill besöka din brandskadade skog. Utbildningen genomförs av instruktörer från Säker Skog, vilket är en organisation som arbetar för att minska antalet olyckor inom skogsbruket.

Rättelse angående inbjudan Vi vill uppmärksamma dig om ett tryckfel i inbjudan och förtydliga att säkerhetsutbildningen i Fläckbo är 2/10. Kalla fakta granskar räddningstjänsten Kalla Fakta sänder ett program med vinkeln, hur effektiv är den svenska räddningstjänsten, där de bland annat intervjuar personer från de berörda kommunala räddningstjänsterna kring skogsbranden. Programmet sänds den 23 september 21.30 i TV4. Kristerapi vid stora försäkringsskador De flesta försäkringsbolag betalar kristerapin under vissa förutsättningar när du drabbats av omfattande försäkringsskador. För mer information kontakta ditt försäkringsbolag.

Har du frågor gällande din hälsa i koppling till skogsbranden? Du hittar information gällande hälsofrågor kopplat till skogsbranden på 1177 Vårdguiden.

Åkes rader

Åke Jakobsson jobbar som krishanteringschef på länsstyrelsen och ska tillsammans med den nya krisorganisationen arbeta med hanteringen av branden.Jakt i det branddrabbade området - Nu är även jakträttsinnehavare undantagna av avlysningsbeslutet. Länsstyrelsen förutsätter att du som ska in i området tar största hänsyn till riskerna och lägger upp din jakt så att du inte behöver gå in i det farliga området för att hämta hundar eller skadeskjutet vilt. Vi förutsätter att du planerar din jakt så du inte behöver gå in i området där det finns risk för fallande träd, säger Åke Jacobsson.

Publicerad 2014-09-23 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Information från Länsstyrelsen om brandområdet

Här kan du läsa information från Länsstyrelsen bland annat om läget i brandområdet och kalkningar av försurade sjöar i de berörda kommunerna.

Läget i brandområdet är fortsatt stabilt. Ett antal rökpelare har siktats i brandområdet helgen vecka 36 och beror på att småbränder har flammat upp. Att sådant sker är inget ovanligt och bränderna innebär ingen fara för dig som bor i området. Polisen har rört sig i området kring Stabäck under veckan och kontrollerat ordning och trafik. Under helgen kommer återigen ordningsvakter att patrullera längs vägarna i brandområdet.  

Informationsmöte för skogsägare och försäkringsbolag i brandområdet I veckan har två informationsmöten genomförts där vi bland annat meddelade att räddningsinsatsen avslutades torsdagen den 11 september. Mer information om överlämnandet hittar du på hemsidan: http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=10EE-84E-114F-1-4Dlänk till annan webbplats För dig som inte kunde närvara finns mötet även på film: http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=10EE-84E-114F-2-4Dlänk till annan webbplats

Säkerhetsutbildning inför arbete i brandområdet I och med att räddningsinsatsen är avslutad kommer en säkerhetsutbildning till skogsägare i området om risk och säkerhet att starta inom kort. Utbildningen sker i två former beroende på om du ska ut och arbeta i området eller om du ska ut och titta på din mark. Du som ska ut och jobba i området uppmanas att gå en dagsutbildning och för dig som endast ska ut och titta i området kommer det att finnas en kvällskurs. Personal från Säker skog kommer att hålla i utbildningen. Vecka 38 kommer en inbjudan till respektive utbildningsträffar att skickas hem till dig per post.  

Naturreservat i brandområdet Länsstyrelsen och Naturvårdsverket arbetar med att reda ut förutsättningarna för en framtida reservatsbildning. I arbetet har naturvärden, markägarnas intressen och resurser för att ekonomiskt ersätta markägare spelat en avgörande roll för hur en framtida reservatsbildning i området ska se ut. Länsstyrelsen har sammanfattat de prioriteringar som styr arbetet i ett nyligen upprättat inriktningsbeslut. Läs mer om inriktningsbeslutet: http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=10EE-84E-114F-3-4Dlänk till annan webbplats

Flygkalkning av försurade sjöar Tidigast 14 september påbörjas flygningar i Fagersta, Norberg, Sala och Surahammar. Flygningen sker via helikopter som går ner på låg höjd för att hämta kalk från en lastbil, för att sedan sprida kalk över de utvalda sjöarna. Vi vill uppmärksamma dig om att detta inte har något med brandsläckningen att göra. Kalkningen sker årligen för att motverka försurning i mark och vatten men också för att förhindra att känsliga vattenlevande växter och djur slås ut.  

Åkes rader

Åke Jakobsson jobbar som krishanteringschef på länsstyrelsen och ska tillsammans med den nya krisorganisationen arbeta med hanteringen av branden.Ingen får komma till skada - Vårt arbete fokuserar fortfarande på att lämna tillbaka skogen till markägarna, med en stor vikt på att ingen får komma till skada. Det ska ske på ett säkert och tryggt sätt. Vi är mycket angelägna om att alla anmäler sig till utbildningen som erbjuds, säger Åke Jacobsson. - En aktuell fråga vi jobbar med just nu är jaktfrågan och hur branden kommer att påverka den kommande jaktsäsongen. Vi räknar med att kunna ge ett besked tillsammans med jägarförbundet under vecka 38, avslutar Åke Jacobsson.

Publicerad 2014-09-12 15:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Information från Länsstyrelsen till drabbade av skogsbranden

Länsstyrelsen i Västmanland har gett ut ett nyhetsbrev som riktar sig till dig som berörs av  av skogsbranden. De kommer att informera dig kontinuerligt om vad som är aktuellt och om det arbete som pågår från bland annat Länsstyrelsen i Västmanland.  

Länk till Nyhetsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad 2014-09-05 08:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ersättning för de som deltagit i arbetet med skogsbranden i Västmanland

Staten har avsatt 300 miljoner kronor (mkr) för att täcka kostnader som uppstått för kommunerna med anledning av skogsbranden i Västmanland, både vad avser kostnader för räddningsinsatsen och för kostnader som uppkommit som en direkt följd av räddningsinsatsen. 250 mkr administreras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 50 mkr administreras av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Praktisk hantering av fakturor kommer att ske på MSB, på Länsstyrelsen och i kommunerna i enlighet med vad som anges nedan.

För att få en så enhetlig administration av detta som möjligt önskar vi att alla som har frågor om ersättningsanspråk, kontaktar supporten via mail brandfakturor@lansstyrelsen.se eller på telefon 010 – 224 95 05. Detta oavsett om det gäller fakturor till MSB, Länsstyrelsen eller någon av kommunerna. Supporten hjälper till med korrekt fakturaadress samt referens. Öppettider i supporten är vardagar kl. 09.00 - 12.00 samt kl. 13.00 - 15.00.

Följande fakturor ska ställas direkt till MSB:

 • Kostnader kopplat till de franska och italienska flygplanen
 • Helikoptrar som vattenbombat (dock ej statliga resurser som bidragit i insatsen)
 • Kommuner som lämnat stöd till räddningsinsatsen (räddningstjänstpersonal, stabsstöd till räddningsledaren, ersättning till frivilliga som deltagit i samråd med kommunen enligt gällande avtal med kommunen)
 • Räddningstjänstförbund i de drabbade kommunerna

Följande fakturor ska ställas till Länsstyrelsen Västmanland:

 • Övriga tjänster och varor (från företag/enskilda) avseende räddningsinsatsen som inte specificerats ovan.

Följande fakturor ska ställas till respektive kommun Surahammar, Fagersta, Norberg eller Sala:

Kostnader som har uppkommit och kommer att uppkomma för de åtgärder som kommuner vidtar som en följd av skogsbranden, men som inte är direkt hänförlig till räddningsinsatsen. Exempel på detta kan vara evakueringskostnader, eftersläckningsarbete, socialtjänst och psykosocialt stöd till enskilda.

Följande information ska minst framgå av fakturan:

Följande information ska minst framgå av fakturan:

 • Vilken tjänst eller vara som har levererats
 • Vid vilken tidpunkt leveransen genomfördes
 • Omfattning (antal, timmar)
 • Beställare/referens/kontaktperson som gjort beställningen från räddningsinsatsen
 • Ev. vidarefakturering av kostnader/inköp, exempelvis resor

MSB kommer att skicka ut kompletterande information till de kommuner som deltagit i räddningsinsatsen och som har ersättningsanspråk för detta.

Miniräknare

Publicerad 2014-09-08 08:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tack! Till alla som hjälpt till i samband med skogsbranden i Västmanland.

Till alla som stått och står i brandfronten. Till enskilda, föreningar och företag som engagerat sig. Till alla er som skänkt gåvor.

Sveriges största skogsbrand är nu under kontroll. Många timmar av hårt arbete återstår, men utan ert arbete och engagemang hade vi inte varit där vi är idag.

Tack.

Till alla som hjälpt till i samband med skogsbranden i Västmanland

Torsdag 31 juli startade en skogsbrand som så småningom utvecklades till den största i modern tid. Branden har gett skador på ett område av 13 800 hektar. En person har avlidit och en person har svåra skador efter branden. Minst 26 byggnader varav ca 11 bostadshus har brunnit ner.

Flera hundra brandmän från hela landet har deltagit i brandbekämpningen. Försvaret har också gjort stora insatser. Kommuner, polisen, länsstyrelser och frivilligorganisationer har också i hög grad bidragit i insatsen. Alla som varit delaktiga i insatsens olika delar har varit viktiga och hjälpt oss att klara krissituationen.

Vi vill rikta ett djupt känt tack till dig som personligen har deltagit i räddningsinsatsen och till dig som stöttat på andra sätt. Tack för den tid och engagemang du har bidragit med! Nu avslutas snart räddningsinsatsen och arbetet går in i en ny fas.

Ingemar Skogö Landshövding i Västmanlands län

Lars-Göran Uddholm Räddningsledare

Åsa Eriksson Kommunalråd i Norberg

Britt-Inger Fröberg Kommunalråd i Surahammar

Per-Olov Rapp Kommunalråd i Sala

Stig Henriksson Kommunalråd i Fagersta

Frö som gror

Publicerad 2014-08-20 14:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tack till alla som har hjälpt till från Surahmmars kommun

Under räddningsinsatsen för den stora skogsbranden här i Västmanland har Surahammars kommun sett hur olika delar av samhället har slutit upp och tillsammans med räddningstjänsten gjort en enorm insats. Vi vill rikta ett stort tack till alla som hjälper till.

Den största skogsbranden i Sverige pågår fortfarande. Den har härjat i vår vackra kommun och ödelagt stora områden. Vi börjar nu förstå vidden av ödeläggelsen men av förståeliga skäl släpps inte andra än räddningspersonal in i området. Våra tankar går till alla som svävat i ovisshet om vad som hänt med människor men även fastigheter, skog eller annan egendom i området. Värden som i många fall representerar hårt arbete under lång tid och som inte kan mätas i pengar.

I måndags, den 11 augusti, meddelade räddningsledningen att branden under rådande förutsättningar är under kontroll. Räddningsinsatsen är långt ifrån avslutad eftersom glödbränder i högsta grad pågår och området är farligt och förbjudet för allmänheten att vistas i. Släckningsarbetet kommer att pågå under lång tid framöver.

 I början av förra veckan såg det betydligt tyngre ut för Virsbos och framförallt Gammelbys del. Hela Gammelby evakuerades och kommunen evakuerade alla på äldreboendet i Virsbo och de i eget boende med kommunal hjälp. Mot den bakgrunden av djupaste kris och mörker var det en stor lättnad för oss att några dagar senare kunna besöka Gammelby och Virsbo tillsammans med resten av kommunledningen. I Gammelby stog alla hus kvar oskadda och de boende hade börjat komma tillbaka, det enda vi såg som påminde om att branden varit nära var avverkningen av skog nära husen och brandslangar över hela området. I Virsbo och i Gammelby hade lugnet lagt sig och medborgarna andades under omständigheterna lugn och tillförsikt.

När branden härjade som värst stod det klart vilken kraft, beslutsamhet och vilja att ställa upp som samhället visade. Privatpersoner, frivilligorganisationer, lokala och nationella företag, föreningar, räddningstjänst, andra kommuner, landsting, myndigheter av olika slag, internationella resurser och kommunens medarbetare - alla har gjort och gör fortfarande på olika sätt en fantastisk insats. Vi kan inte finna ord för att beskriva vidden av den uppskattning och tacksamhet vi känner. Att säga att vi är djupt imponerade räcker egentligen inte, men är det bästa vi kan formulera för att uttrycka våra känslor.

Vårt varmaste tack för Era insatser!

Britt-Inger Fröberg, Kommunstyrelsens ordförande    

Frank Pfeiler, Kommunchef

Släckningsbil

Brandbil ombyggd till släckningsbil - ett av många lokala initiativ

Publicerad 2014-08-20 14:17

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering angående kollektivtrafiken

Nu körs Brukslinjen  som vanligt mellan Surahammar och Virsbo. Länsväg 668 är åter öppen mellan Seglingsberg och Gammelby.

Tågkompaniet meddelar att tågen åter trafikerar sträckan Fagersta- Surahammar. Det kan vara mindre förseningar.

Tåg utanför stationshus

Publicerad 2014-08-14 09:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Situationen just nu med det kommunala dricksvattnet i Surahammars kommun

Surahammars KommunalTeknik har tagit omfattande analyser på dricksvattnet i Surahammars kommun.  Resultaten visar att det går utmärkt att konsumera det kommunala dricksvattnet. 

Vid frågor kontakta Surahammars KommunalTeknik AB på 0220-467 00

För boende som tar sitt vatten från enskilda brunnar inom det drabbade brandområdet se följande information

Publicerad 2014-08-14 08:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Boende i Gammelby behöver inte längre koka sitt dricksvatten

Dricksvattnet i Gammelby är drickbart direkt från kran och behöver inte längre kokas. Boende som inte använt sitt dricksvatten på länge, kan för säkerhets skull låta vattnet rinna 5 minuter för att säkerställa vattenomsättningen i fastighetens ledningar.

Vid frågor kontakta Surahammars KommunalTeknik AB på 0220-467 00

Publicerad 2014-08-14 08:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Polisiär hjälp efter branden

För de som drabbats av skogsbranden och vill ha polisiär hjälp har polismyndigheten utsett speciella kontaktpoliser. För boende inom Surahammars kommun finns följande kontaktpoliser

Roland Hed , tfn 010- 56 75 213

alternativt

Per Strömbäck, tfn 010 - 56 76 351

Publicerad 2014-08-14 08:12

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Surahammars kommun avslutar informationspunkten i Virsbo

Surahammars kommun har under den senaste veckan haft en informationspunkt vid ICA Nära i Virsbo dit invånare har kunnat vända sig för att ta del av tillgänglig information om skogsbranden. Röda korset har också haft bemanning vid informationspunkten.

Surahammars kommun har nu beslutat att avsluta informationspunkten idag den 13 augusti kl 14. Bedömningen är att denna service på plats inte längre behövs.

Är du drabbad eller har frågor? Ring det nationella informationsnumret  vid kriser och olyckor 113 13. Det finns även uppdaterad information på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Länsstyrelsens Facebook sida.länk till annan webbplats

Behöver du prata med någon? Nationella hjälplinjen tfn 020 - 22 00 60, http://www.hjalplinjen.se/länk till annan webbplats

För medicinska frågor men även information om extra stöd vid oro kan du ringa tfn 1177 eller besöka 1177.selänk till annan webbplats

Du kan naturligtvis också kontakta Surahammars kommun för att få svar på kommunala frågor. Tfn 0220-390 00   E-post

Publicerad 2014-08-13 13:17

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rekommendationer för dig med egen brunn i branddrabbat område

Om du känner en tydlig/stark lukt eller smak bör du inte konsumera dricksvattnet. Är du osäker på dricksvattnets kvalitet så skaffa alltid dricksvatten från alternativ källa, till exempel kommunalt vatten.

Rekommendationer om dricksvatten i egen brunn (enskild vattentäkt) med anledning av skogsbranden

Om du känner en tydlig/stark lukt eller smak bör du inte konsumera dricksvattnet.

Är du osäker på dricksvattnets kvalitet så skaffa alltid dricksvatten från alternativ källa, till exempel kommunalt vatten.

Nedanstående bedömning görs av Livsmedelsverket:

 • Om vattnet har en tydlig/stark främmande lukt eller smak bedöms dricksvattnet otjänligt.
 • Om den främmande lukten/smaken är svag bedöms dricksvattnet tjänligt med anmärkning.

Om mycket släckvatten eller regn tillförts i ditt närområde kan ytvatten ha trängt in i otäta eller ytliga dricksvattenbrunnar i så snabb takt att även jordbakterier har förts med. Det skulle kunna ge ett behov av att koka vattnet även om det i övrigt inte känns påverkat. Råd vid kokning av vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har egen brunn och är orolig för att vattnet kan ha påverkats av branden bör du tänka på följande som Livsmedelsverket har meddelat:

 • Akuta effekter på dricksvatten (exempelvis privata brunnar inom brandområdet med ytligt grundvatten) kan uppstå redan vid nästa regn (eller av släckvatten).
 • Effekter inom en snar framtid (exempelvis bergborrade brunnar inom brandområdet som har ytliga sprickor i berget) kan ske vid nästa grundvattenbildningssituation eller vid mer omfattande regn. Då kan brandföroreningar och lukt/smak plötsligt uppkomma.

Bygg och miljö rekommenderar brunnsägare att undersöka eventuellt påverkat dricksvatten med vattenprov som skickas till ett ackrediterat laboratorium för analys. Om vattnet uppvisar akuta effekter bör undersökningen av dricksvattnets kvalitet bland annat omfatta följande parametrar; PAH, cyanid och ett antal tungmetaller som arsenik, krom och bly. Förutom analysparametrarna ovan kan det även vara intressant att undersöka vattnets turbiditet (grumlighet), färg, total-kväve, total-fosfor, nitrit, nitrat, ammonium, järn, mangan, aluminium, barium, koppar, zink och kvicksilver.

Förslag på ackrediterade laboratorierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om provtagning av dricksvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För ytterligare information

Miljöinspektör tfn  0220 390 27,  eller e-posta miljökontoret

Publicerad 2014-08-13 11:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nu stannar tågbussarna även i Virsbo

Det är stopp i tågtrafiken Surahammar – Fagersta  på grund av den stora skogsbranden. Bussar ersätter tågen i den omfattning läget tillåter. Tågen inväntar ersättningsbussarna i Fagersta respektive Surahammar, varför förseningar kan komma att uppstå. Observera att ersättningsbussarna inte trafikerar Ängelsberg. Sedan den 12 augusti stannar bussarna även i Virsbo. Det uppmanas att resande håller sig uppdaterade då läget kan förändras. 

Uppdaterad information om branden finns på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Länsstyrelsens Facebook sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brukslinjen körs som vanligt mellan Surahammar och Ramnäs. Ifrån Ramnäs  går bussen via riksväg 66 till Virsbo på grund av att väg 668 är avstängd. I Virsbo vänder bussen vid ICA Nära.

Vid frågor kontakta Björks buss på tfn 021 15 75 50

Publicerad 2014-08-13 07:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Virsbosjön är åter tillgänglig

Sjöar som ligger utanför det avspärrade området är nu tillgängliga. Helikoptrar kan fortfarande komma att hämta vatten ur sjöarna, men avspärrningen för allmänheten är nu alltså upphävd skriver Länsstyrelsen på sin Facebook sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta innefattar Virsbosjön.

Bild på Virsbosjön

Virsbosjön

Publicerad 2014-08-12 13:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Personer från särskilda boenden och vårdtagare i eget boende får återvända hem till Virsbo

Den 4 augusti beslutade kommunen att i förebyggande syfte evakuera Dynabacken, kommunens särskilda boende i Virsbo men även dom vårdtagare som har omvårdnadsinsatser i eget boende i Virsbo.

Igår på eftermiddagen, den 11 augusti, kom dom första personerna tillbaka till sina hem. Idag kommer resterande att återvända till sitt boende i Virsbo

Publicerad 2014-08-12 13:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Angående det komunala dricksvattnet i Surahammars kommun

Boende i Gammelby rekommenderas på grund av tryckfall att antingen koka sitt dricksvatten eller hämta dricksvatten vid ICA Jägaren i Virsbo.

Tryckfall kan medföra att mikroorganismer kan tränga in i dricksvattenledningarna. Orsaken till tryckfallet är det stora vattenuttag som gjorts i brandbekämpningsåtgärder.

Kommunalt dricksvatten kan från och med måndag 11/8 och till vidare hämtas på ICA Nära i Virsbo på deras ordinarie öppettider.

Öppettider:

Måndag-fredag                   09.00-19.00

Lördag                               09.00-17.00

Söndag                              10.00-17.00

Situationen just nu med det kommunala dricksvattnet i Surahammars kommun Det kommunala dricksvattnet i Surahammar har inte bedömts som otjänligt utifrån det test som hittills gjorts och det finns i dagsläget ingen misstanke om anledning till oro över att dricka det. För säkerhets skull har flera prover skickats för analys av olika parametrar. Det kommunala dricksvattnet bedöms som tjänligt med anmärkning på grund av svag lukt av rök. Detta tycks dock klinga av allteftersom med tiden. De senaste dagarna har även dricksvattenproduktionen ställts om något för att undvika att rök ska komma i kontakt med dricksvattnet och ge det röksmak. Det är dock inte säkert att smakförbättringen slagit igenom i de delar av nätet där det de senaste dagarna varit låg dricksvattenförbrukning. 

Vid frågor kontakta Surahammars KommunalTeknik på 0220-467 00

Publicerad 2014-08-12 09:24

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Information om sophantering

Hushåll som på grund av skogsbranden får stora mängder hushållsavfall, från till exempel kyl- och frysskåp som inte fungerar kan nu lämna det till Återbruket i Surahammar i en extra utställd container, märkt Brännbart. Vi tar även emot rökskadat avfall.

För ytterligare information kan ni kontakta oss på 0220-467 00.

På grund av den pågående skogsbranden är det fortfarande vissa inskränkningar i den kommunala sophämtningen inom det drabbade området.

För ytterligare information kan ni kontakta oss på 0220-467 00.

Hälsningar Surahammars KommunalTeknik AB

Publicerad 2014-08-11 15:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Utökade tider för hämtning av dricksvatten i Virsbo

Kommunalt dricksvatten kan från och med måndag 11/8 och till vidare hämtas på ICA Nära i Virsbo på deras ordinarie öppettider.

Öppettider:

Måndag-fredag                   09.00-19.00

Lördag                               09.00-17.00

Söndag                              10.00-17.00

Surahammars KommunalTeknik AB tackar Bo med personal för all hjälp.

Publicerad 2014-08-11 14:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-03-21 10:32


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se