Du läser här:
Rök över hustak

Under branden

I det inledande och mest kritiska skedet publicerade Surahammars kommun främst information riktade till sina egna invånare. Här nedan presenteras de lägesuppdateringar som skrevs mellan 2 och 10 augusti. Information publicerad senare återfinns i Nyhetsarkiv.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Lägesuppdateringar 2014-08-02 - 2014-08-10

Lägesbildsuppdatering från Länsstyrelsen 2014-08-11 kl 06.00

Natten har varit lugn och arbetet löper på enligt plan. Under rådande förutsättningar är branden under kontroll. Fortsatt arbete pågår för att hålla avgränsningslinjerna. Arbete pågår också med att öppna stängda vägar för tjänstefordon och för att säkra de sista bostäderna.

Nu på morgonen kan det förekomma ökad röklukt i närområdet till branden, men detta är inte farlig för boende. Den ökade röklukten beror på den svalare temperaturen som gjort att röken sjunkit.

Regn beräknas komma in över brandområdet under dagen och bedöms vara det mest ihållande regnet sedan branden startade i torsdags förra veckan. Regnet förväntas ha en positiv effekt på brandbekämpningen.

Det är viktigt att avspärrningarna respekteras  eftersom det fortfarande är farligt att beträda avspärrat område, men också för att inte hindra det pågående släckningsarbetet.

Lägesbildsuppdatering 2014-08-10 kl 00.00

Släckningsarbetet går bra men markarbetet tar tid. Normalt i en skogsbrand går man in och släcker allt, vi pratar här om att ytterkanterna ska släckas. Ett område motsvarande 100-200 fotbollsplaner utgör nästa fokusområde i brandsläckningsarbetet. Under de kommande 7-14 dagarna ska Räddningstjänsten, Försvarsmakten och Hemvärnet trycka ner vatten i den hårda, glödande skogsmarken.

Läget är kontrollerat, det är dock beroende av regnet som enligt prognoserna ska komma under den närmsta tiden. När branden är under kontroll lämnas den över till räddningstjänsten för eftersläckningsarbete.

Lägesbildsuppdatering 2014-08-10 kl 21.00

Ingen stor förändring i brandområdet. Man fortsätter med omställningsarbetet - släckning per meter, 5 mil ska bearbetats. En tredjedel ligger bra till men i övriga delar är det lite besvärligt. Där det ligger bra till är arbetet påbörjat, för övriga lägen pågår planering. Detta går enligt plan. Väderprognosen spår att ett nederbördsområde, som kommer att täcka hela området, är på väg. Vindarna vänder, vilket inte innebär några större bekymmer.

Polisen bekräftar att de drabbade, som har fått sina fastigheter förstörda, har underrättats.

Avvecklingen av internationella flygresurser är gjord. I morgon kommer det att finnas två superpumor, åtta civila mindre plan och två black hawks för transporter - det finns möjlighet att gå upp med tre pumor. Fokus går från vattenbombning till transporter. De utländska flygbesättningarna tackas av i kväll.

Lägesuppdaterning 2014-08-10 kl 20.30. De franska, italienska och norska insatserna avslutas.

Ingen stor förändring. Väderprognosen spår att ett nederbördsområde som kommer att täcka hela området är på väg.

De fyra inlånade franska och italienska vattenbombningsplanen och helikoptrar från Norge avslutar sin insats idag. Nu är fokus på markarbete. Planen har används för att släcka öppna lågor. De öppna lågor som flammar upp hanteras av markpersonal och resterande helikoptrar.

Lägesuppdatering 2014-08-10 klockan 17.30

Fokus i släckningsarbetet ligger i kanterna. Markarbetet minskar behovet av det tidigare massiva flygbehovet. Flyget står dock i ständig beredskap. Begränsningsringen stärks. Man arbetar för att öppna vägar, där det nu ligger fallna träd. Alla insatser görs utifrån de drabbade i fokus. Nederbörd väntas under måndagen.

En stor eloge till de 250 personer som arbetar i skogen - de borrar i marken och sliter med vattenförsörjning. Det är en enormt insats som pågår.

Underrättelsen till drabbade fastighetsägare är i princip klar. Polisen förmedlar lokala kontakterna med enskilda fastigheterna till respektive lokal polisanknytning.

Försvarsmakten går in i en slutfas av de stora enheterna och går in i samma fas som övrig insats.

Lägesuppdatering 2014-08-10 kl. 13:00

Förändringar i vädret har inte lett till så kraftig ökning av brandförloppet som man först förväntat sig. Det är främst i de norra delarna som branden flammar upp igen och där det krävs släckningsinsatser för att förhindra brandens spridning. I nuläget håller begränsningslinjerna.

Bedömningen är att det i nuläget inte är aktuellt med någon ytterligare evakuering.

Inne i brandområdet faller många träd fortfarande som försvårar arbetet när de blockerar vägar. Det finns också glödgropar och instabila områden som gör brandområdet livsfarligt, även om det inte syns några öppna lågor.

Nu sker ett arbete med att förbereda nästa fas av arbetet. Där man behöver börja arbeta sig in succesivt i området. I den här fasen är vattenbombarflyplanen inte lika effektiva. Utan fokus kommer läggas på markarbetet.

Lägesuppdatering 2014-08-10 kl.10:40

Observera att vi nu har två nya telefonnummer!

Stort tack för all den stora mängd mat och material som skänkts av både privatpersoner och företag till krisledningscentralen! Vi har en grupp tillsatt som arbetar med att samordna allt vi får in så att det går ut där det behövs.

Du som vill skänka gåvor ska ringa till vårt gåvonummer 070-246 53 09.

Du som är drabbad och har behov av mat eller annat ska ringa 070-247 52 04. 

Lägesbildsuppdatering 2014-08-10 kl 07.40

Allt arbete under natten har gått bra. Vi kan ännu inte säga att branden är under kontroll, men den hålls innanför begränsningslinjerna. Under dagen kommer arbetet fortsätta med oförändrad kraft och vara inriktat på att förstärka begränsningslinjerna och släcka de flambildningar som uppstår.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lägesuppdatering 2014-08-09 kl 21.00

Dagens insats har hittills gått bra. Det hot mot begränsningslinjerna som vi förutspådde blev inte omfattande. Flambildningarna som uppstått har nedkämpats och branden brinner inte längre med öppna lågor i samma omfattning.

Detta innebär ett nytt läge där brandbekämpningen från luften kommer att förändras under söndagen. Vattenbombplanen kommer inte längre att flyga i skytteltrafik, utan användas som en rörlig resurs att sättas in där flambildningar uppstår. Ett av flygplanen kommer att fortsätta som tidigare medan övriga tre kommer att stå stand-by i Västerås för att snabbt och kraftfullt kunna bekämpa branden om behovet uppstår. Taktiken har utarbetats gemensamt med de italienska och franska piloterna utifrån våra behov och deras erfarenhet.

Eftersom branden mestadels finns i och under markytan är bekämpning från luften inte längre lika effektivt. Branden bekämpas bäst från marken genom att med hjälp av spadar och grepar se till att vattnet når ner till glöden.

Lägesuppdatering 2014-08-09 kl 16.25

Läget är fortfarande stabilt men allvarligt. Det finns i nuläget inte några planer på evakuering. Dagstemperaturen har gått ner något och släckningsarbetet fortsätter, berättar Anders Edstam från räddningsledningen. Inga ändringar har genomförts när det gäller vägspärrar eller avlysningsområde. Kartbilderna som finns på Länsstyrelsens webbplats gäller.

Lägesuppdatering 2014-08-09 kl 13:00

Förändringar i vädret kom tidigare än vad som var väntat. Släckningsarbetet har fortsatt som planerat under dagen. Vindriktningen och det torra vädret kom tidigare än förväntat men begränsningslinjerna håller.

Vi får rapporter om obehöriga som beträder de avspärrade området. Läget är fortfarande mycket allvarligt! Det är därför viktigt att ingen går in i det avspärrade området eller befinner sig i de avspärrade sjöarna. Obehöriga stör det pågående släckningsarbetet. De utsätter också sig själva för livsfara i och med vattenbombningar, brand, glöd och fallande träd.

Lägesuppdatering 2014-08-09 från kl 06:00

Natten har varit lugn. En del flammor har uppstått i området men inte utanför begränsningslinjen. Det har skett en del skogsröjning för at minska brandens möjlighet till spridning.

Både vattenbombningsplanen och helikoptrar är åter uppe i luften. Fokus kommer att läggas vid nordvästra delen vid Snyten.

I nuläget sker ett arbete med att förbereda sig för att vinden kommer att tillta. I och med att vinden idag förväntas blåsa upp kan det också bli mer lågor i området och även mer rökutveckling.

2014-08-09 kl 08:26 Information om dricksvatten

Boende i Gammelby rekommenderas att koka sitt dricksvatten Boende i Gammelby rekommenderas på grund av tryckfall att antingen koka sitt dricksvatten eller hämta dricksvatten vid brandposten vid Virsboskolan.

Tryckfall kan medföra att mikroorganismer kan tränga in i dricksvattenledningarna. Orsaken till tryckfallet är det stora vattenuttag som gjorts i brandbekämpningsåtgärder.

Kommunalt dricksvatten kan tillsvidare hämtas vid den bemannade brandposten på Jägargatan i Virsbo (vid Virsboskolan) mellan klockan 9 och 14, lördagen den 9 augusti till och med måndag den 11 augusti.

Vid frågor under helgen kontakta 113 13. Annars Surahammars KommunalTeknik på 0220-467 00

Boende som tar sitt vatten från enskilda brunnar inom det drabbade brandområdet erbjuds att hämta kommunalt dricksvatten Efter regn eller annan ytavrinning från de brandhärjade områdena finns risk att giftiga ämnen följer med regn ner i enskilda brunnar. Detta kan även komma att påverka brunnsvattnets pH.

Det kommunala dricksvattnet är inte utsatt för ytavrinning på samma sätt, men det kan vara rökpåverkat. Därför kan man känna en liknande smak på vattnet som den röklukt som förekommer i luften.

Kommunalt dricksvatten kan tillsvidare hämtas vid den bemannade brandposten på Jägargatan i Virsbo (vid Virsboskolan) mellan klockan 9 och 14, lördagen den 9 augusti till och med måndag den 11 augusti.

Vid frågor under helgen kontakta 113 13. Annars Surahammars KommunalTeknik på 0220-467 00

Situationen just nu med det kommunala dricksvattnet i Surahammars kommun Det kommunala dricksvattnet i Surahammar har inte bedömts som otjänligt utifrån det test som hittills gjorts och det finns i dagsläget ingen misstanke om anledning till oro över att dricka det. För säkerhets skull har flera prover skickats för analys av olika parametrar.

Däremot bedöms det kommunala dricksvattnet som tjänligt med anmärkning på grund av viss röksmak. De senaste dagarna har även dricksvattenproduktionen ställts om något för att undvika att rök ska komma i kontakt med dricksvattnet och ge det röksmak. Det är dock inte säkert att smakförbättringen slagit igenom i de delar av nätet där det de senaste dagarna varit låg dricksvatten förbrukning.

Alla som vill är välkomna att hämta kommunalt dricksvatten vid Virsboskolan. Detta vatten är det första som inkommer i Virsbo och bör ha minst röksmak av det kommunala dricksvattnet i Virsbo.

------------------------------------------------------------------------------------------------

2014-08-08 kl 21:08 Brandens utbredning

Karta över brandens utbredning 2014-08-08 kl 11.00. Det större brandgula området är den öppna branden i öster (se bildtexten i kartan). De små punkterna symboliserar de mindre bränderna i norr och i övriga brandområdet. Det grå området är mark som glöder/pyr.

Vart man vattenbombar förändras hela tiden efter rådande förhållanden.

2014-08-08 kl 15:50 Rättelse av uppdateringen om avspärrade vägar kl 11.00

Avspärrningen gäller väg 668 och 256. I texten som skickades ut stod det: Väg 256 från Ängelsberg till Västerfärnebo och hela området väster om det.

Den ska alltså vara Väg 668 och 256 från Ängelsberg till Västerfärnebo och hela området väster om det.

Uppdatering 2014-08-08 kl 13:32

Vänligen respektera rådande avspärrningar! Glödbrand i och under markytan kan medföra risker att vistas i brandområdet. Pågående släckningsarbete från luften och risk för fallande träd är andra faror som ligger bakom de avspärrningsbeslut som räddningsledningen fattar. Avspärrningarna är av yttersta vikt för att arbetet med att släcka branden inte ska hindras. /Hälsningar Tomas Strandman, bitr. räddningsledare.

För frågor om det pågående arbetet kontakta tfn 113 13

Uppdatering 2014-08-08 kl 11:30 Informationspunkt inrättad i Virsbo

Surahammars kommun har inrättat en informationspunkt vid ICA i Virsbo dit invånare kan vända sig för att få del av tillgänglig information. Informationspunkten kommer att vara bemannad dagligen 10.00-14.00 tills vidare. Personal kommer att vara på plats från och med idag kl. 12.00.

Uppdatering 2014-08-08 kl 11:00 Nu går det att återvända till vissa platser innanför avspärrningsområdet

Boende i bland annat Västervåla och Ängelsberg längs med väg 668 kan återvända till sina bostäder. Räddningsledaren har gjort bedömningen att det avspärrade området kan minskas något.

Boende ska dock vara beredda att omedelbart evakuera. Besked om evakuering ges i Radio P4 Västmanland. Det är endast tillåtet att vistas på vägen och på tomtmark, inte ute i terrängen. Boskap och frigående tamdjur får inte tas med in i området. Men boende får ta med sig till exempel sin hund om hunden hålls kopplad.

Vi uppmanar de boende som nu återvänder att vara mycket försiktiga. Glöd i marken gör att branden kan blossa upp igen och trädrötter som brunnit gör att träd mycket lätt kan falla.

Stora områden kommer även i fortsättningen vara avspärrade. De är avspärrade för att skydda människors liv och hälsa samt för att säkerställa att räddningstjänsten kan arbeta ostört.

Följande område är fortfarande avspärrat:

Området öster om vägen Ramnäs-Virsbo-Ängelsberg (med undantag av det ovan angivna).

Området mellan väg 668 och sjön Snyten inklusive själva sjön.

Väg 256 från Ängelsberg till Västerfärnebo och hela området väster om det.

Väg 681 och 685 mellan Västerfärnebo-Rörbo-Ramnäs och området väster om det. Undantaget de bostäder söder om Västerfärnebo som ligger i anslutning till jordbruksmark.

Väg 668 Ramnäs-Virsbo-Ängelsberg öppnas för trafik för fordon med en totalvikt på max 3,5 ton.

Se separat karta.

Fortsätt att lyssna på P4 Västmanland samt följ länsstyrelsens information på krisinformation.se/vastmanland.

Lägesuppdatering 2014-08-08 kl 06:30

Just nu är läget relativt oförändrat från gårdagen och tidigare lagda begränsningslinjer håller. I nuläget är det inte aktuellt med någon ytterligare evakuering under fredagen. Branden är till synes släckt i stora områden men ligger fortfarande och glöder under marken. Förändringar i vädret och fallande träd i området kan göra att branden blossar upp igen. På marken arbetar idag runt 120 brandmän, 100 man från försvarsmakten och frivilliga från FRG med släckningsarbetet. Fokus är att hålla begränsningslinjerna på östra sidan samt försärka slangsystem i norra och västra områdena.

Vi kan i nuläget inte ta emot hjälp av ytterligare frivilliga på grund utav säkerhetsläget.

Under dagen förväntas liknande stöd från de flygande enheterna som under gårdagen. Flygvädret är bra och samtliga helikoptrar och flygplan kan arbeta. Vägarna, sjöarna och luftrummet i och kring brandområdet är avstängda för allmän trafik. För nödtransporter inom det avspärrade området måste kontakt tas med räddningsledningen på grund utav säkerhetsläget.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 2014-08-07 kl. 21:48 Frågor och svar

På Krisinformation.se finns en samling frågor och svar.

Uppdatering 2014-08-07 kl. 17:27 Industrin i Virsbo

Industrin i Virsbo - Componenta, Uponor och Ruukki är nu i full produktion. Dom har ström och allt är väl. Industrin samverkar i en arbetsgrupp kring branden och har också täta kontakter med Surahammars kommun. Kontakterna rör allt från informationen om branden till praktiska frågor kring avspärrningar med mer. Det finns också resurser från ABB som har erfarenheter av extraordinära händelser utifrån ett företagsperspektiv som varit i kontakt med industrin i Virsbo.

Uppdatering 2014-08-07 kl. 16:50 från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen vill komma i kontakt med de personer som har behövt lämna djur i utrymda områden och som inte kommer åt dem på grund av avspärrningarna runt brandområdet.  Kontakta Länsstyrelsen på telefon 072-502 51 70.

Ambitionen är att om möjligt försöka evakuera dessa djur. Det förutsätter dock att det finns tillgängliga resurser för detta samt att säkerhetsläget gör det möjligt. En bedömning kommer att göras från fall till fall och det går INTE att lämna några garantier för att djur kan evakueras.

2014-08-07-kl 16:19 Kommunalrådet har ordet

Den största skogsbranden i Sverige på 40 år pågår, och den härjar i vår vackra kommun. Den har ödelagt stora områden. Vidden av ödeläggelsen känner vi i skrivande stund inte till, av förståeliga skäl släpps inte andra än räddningspersonal in i området. Mina tankar går till alla som svävar i ovisshet om vad som hänt med fastigheten, skogen eller annan egendom i området. Värden som i många fall representerar hårt arbete under lång tid och som inte kan mätas i pengar.

För närvarande meddelar räddningsledningen att det ser stabilt ut och de sk begränslinjerna håller. För bara ett fåtal dagar sen såg det betydligt tyngre ut, framförallt för Virsbos del. Hela Gammelby evakuerades i sin helhet och vi i kommunen evakuerade alla på äldreboendet, och de i eget boende med kommunal hjälp fick samma erbjudande. Mot den bakgrunden av djupaste kris och mörker var det en stor lättnad för mig att igår kunna besöka Gammelby och Virsbo tillsammans med resten av kommunledningen. I Gammelby stog alla hus kvar oskadda och de boende hade börjat komma tillbaka, det enda vi såg som påminde om att branden varit nära var avverkningen av skog nära husen och brandslangar över hela området. I Virsbo var stämningen lugn och alla vi talade med andades tillförsikt.

Branden är inte under kontroll enligt räddningsledningen. Det jag redan nu ser tydligt är dock den kraft, beslutsamhet och beredvillighet att ställa upp som alla inblandade visar. Privatpersoner, frivilligorganisationer, lokala företag, föreningar, brandkåren, andra kommuner, landsting, myndigheter av olika slag- alla gör på olika sätt en monumental insats. Jag kan egentligen inte hitta ord för att kunna beskriva vidden av den uppskattning jag känner.  Att säga att jag är djupt imponerad räcker egentligen inte, men är det bästa jag kan formulera för att uttrycka mina känslor. Mitt varmaste tack för Era insatser hittills!

Britt-Inger Fröberg Kommunstyrelsens ordförande    

2014-08-07 kl 16:16 Om insamlade gåvor     

Stort tack för all den stora mängd mat och material som skänkts av både privatpersoner och företag till krisledningscentralen. Vi har en grupp tillsatt som arbetar med att samordna allt vi får in så att det går ut där det behövs. Därför ska inte obehöriga komma hit eller ge sig in i de avspärrade områdena. Det är livsfarligt och stör dessutom släckningsarbetet.

Du som vill skänka gåvor ska ringa till 073-86 66 956. Samma nummer gäller för dig som har behov av att ta emot mat eller material.

2014-08-07-kl 16:04 Lägesbild

Brandens utbredning är oförändrad. Arbetet för att minska brandens intensitet pågår och ambitionen är att hålla begränsningslinjerna och stänga in branden. Brandmän arbetar på marken och flygplan och helikoptrar bekämpar branden från luften, vilket har gett bra resultat.

I nuläget är inga ytterligare evakueringar aktuella.

Avspärrningen av Mälaren hävs, eftersom Mälaren inte längre används för vattenhämtning. Observera att alla andra avspärrade sjöar och områden fortfarande är avspärrade.

Avspärrade sjöar är;

Åmänningen (Aspen) Hörendesjön Virsbosjön Snyten Fläcksjön Långsjön

2014-08-07-kl 16:04 Kriscentrum är i beredskap

Kriscentrum är i beredskap och kan aktiveras med mycket kort varsel. Om man har behov av stöd under tiden kan man kontakta sin vårdcentral eller ringa nationella hjälplinjen 020 - 22 00 60. Det går också bra att kontakta kommunens växel som kan förmedla kontakt till personal i vårat Kriscentrum/POSOM-grupp.

2014-08-07-kl 14:50 Länsstyrelsen hemsida ligger nere

Länsstyrelsen webbplats är överbelastad och ligger nere.  Information om branden kommer att finnas på krisinformation.se

2014-08-07 kl 12:50 Brukslinjen i Surahammars kommun

Från och med fredag den 8 augusti kommer Brukslinjen att köras som vanligt mellan Surahammar och Ramnäs. Ifrån Ramnäs kommer bussen att gå via riksväg 66 till Virsbo på grund av att väg 668 är avstängd.  I Virsbo vänder bussen vid ICA Nära. Detta är under förutsättning att inga fler vägar stängs av på grund av branden.

Vid frågor kontakta Björks buss på tfn 021 15 75 50

2014-08-07 kl 11:10 lägesuppdatering från Länsstyrelsen

Lägesbild 7 augusti klockan 10.00: Släckningsinsatsen följer planen. Nattens arbete fortsätter och räddningstjänsten håller sina begränsningslinjer. Det är dock mer rök idag än igår. Som läget är just nu finns inget behov av ytterligare evakuering. Just nu flyger cirka 10 helikoptrar i området samt fyra vattenbombningsplan. Vi arbetar med frågan om att förbättra informationen till de personer som evakuerats.

2014-08-07 kl 10:50 Om gåvor

Det har skänkts stora mängder mat och material av både privatpersoner och företag till krisledningscentralen. Du som har behov av att ta emot mat eller material kan ringa 073-86 66 956. Samma nummer används av dig som vill skänka gåvor.

Uppdatering 2014-08-07 kl 08:00

De lagda begränsningslinjerna håller. Branden är till synes släckt i relativt stora områden, men det fortsätter att glöda under marken tills den omfattande eftersläckningen kan genomföras. Innan eftersläckningen är gjord finns alltid en risk att elden blossar upp igen.

På mindre ytor inom brandområdet syns fortfarande öppna lågor. Räddningstjänsten har arbetat hårt för att förstärka begränsningslinjen i nordost och ost för att säkerställa skyddet inför dagen.

Idag, torsdag, förväntar vi oss rökspridning österut.

Överflygningar med helikopter över brandområdet visar att det i brandområdet finns relativt stora områden som inte har brunnit. Räddningstjänsten har sett ett fåtal hus och fordon som har brunnit, medan många andra är intakta.

Samhällena väster om branden, längs väg 668, skyddas av särskilda grupper. Det har hittills inte varit några problem att hantera de enstaka brandspridningarna i västlig riktning som har förekom-mit.

Sedan gryningen har ett femtontal helikoptrar assisterat marktrupperna med släckningsarbetet. Vid 6:30 påbörjade två av brandsläckningsflygplanen släckningsarbetet i nordöstra området. Ytterligare två flygplan går upp i luften klockan 10.

Målsättningen för dagen är i första hand att säkra det östra området från brandspridning utanför begränsningslinjen genom samarbete mellan enheter i luften och på marken

Uppdatering 2014-08-07 kl 07:00

Det har varit en lugn natt med några småbränder som har blossat upp men som man lyckats släcka. Begränsningslinjerna har hållits.

Nio helikoptrar har vattenbombat sedan 04:00 i morse. Vattenbombplanen var planerade att börja flyga cirka 06:30. De beräknas hålla på i sammanlagt 14 timmar. De kommer koncentrera sig på den östra flanken. Planen flyger på 30 meters höjd. Var tredje minut släpper de 24 ton vatten. Det är sex ton per flygmaskin.

Under dagen kommer en helikopter att börja ta bilder från luften för att få en bild av skadeläget.

Vädret beräknas att vara mulet, genomsnittlig vind på 2-6 m/s, vinden är sydvästlig och går in mot östlig riktning. Det beräknas bli runt 20-22 grader varmt.

Idag är det ungefär 120-140 personer som kommer att jobba med brandbekämpning. 100 personer från Försvarsmakten arbetar med logistik och annat stödarbete. 30-40 övriga arbetar ute i brandområdet.

Uppdatering 2014-08-07 kl 06:30

Alla reagerar olika vid en krissituation. Behöver du någon att tala med finns den nationella hjälplinjen, 020 - 22 00 60, http://www.hjalplinjen.se/.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 2014-08-06 kl 22:11

Vattenbombningen avslutades strax efter klockan 20.00 och kommer att återupptas i morgon bitti klockan 06.30.

Uppdatering 2014-08-06 kl 19:41

Det har skänkts stora mängder mat och material av både privatpersoner och företag till krisledningscentralen. Så mycket att möjligheterna att ta emot dessa nu börjar bli begränsade. För att på bästa sätt kunna fortsätta tillvarata gåvor uppmanar räddningsledningen företag och privatpersoner att i första hand ringa till 073-86 66 956.

Uppdatering 2014-08-06 kl 18:23

De franska planen vattenbombar nu i den östra delen av brandområdet mellan Sandviken och Karbenningsby.

Uppdatering 2014-08-06 kl 16:45 från Länsstyrelsen

Senast klockan 17.45 kommer vattenbombningarna att påbörjas i norra delen av brandområdet. Det är då av yttersta vikt att INGEN befinner sig inom det avspärrade området.

Karta över området som är avspärrat för vattenbombningarna finns på uppdateringen från kl 14.35. 

Uppdatering 2014-08-06 kl 16:18 från Länsstyrelsen

Lägesbild: Dagens överflygningar har gjort att bilden av situationen har klarnat. Räddningsledningen har bra koll på begränsningslinjerna.  

Östra sidan är fokus. Där förstärker man arbetet. 

 Karta över brandens utbredning

På sociala medier uppmanar privatpersoner folk att klippa upp viltstängsel. Detta är inte något som Länsstyrelsen står bakom. Det är mycket farligt för både djur och trafikanter med lösa djur på vägen.

Klipp alltså INTE upp viltstängsel!

Uppdatering 2014-08-06 kl 16:00 Surahammars kommun stänger kriscentrumet tills vidare

Kriscentrumet (POSOM-gruppen) som finns i Hammarskolans matsal kommer, efter samråd med krisledningen i Ramnäs, nu att gå ner i beredskap. I händelse av att brandsituationen förvärras kommer Kriscentrumet (POSOM-gruppen) åter att öppnas med mycket kort varsel.

Uppdatering 2014-08-06 kl 15:10 från Länsstyrelsen

Det kommer många frågor från allmänheten om hur branden påverkar de vilda djuren.

En så stor och häftig brand är tuff för både djur och växter – åtminstone till att börja med. De flesta större djuren går undan en brand eller flyger undan branden. Branden har genom årtusenden präglat den svenska skogen med dess arter. Myror till exempel går djupt ner i jorden under branden och det är inte ovanligt att de bygger på stacken redan dagen efter att en skogsbrand gått fram. Mer information om djurlivet efter en brand finns på Skogsstyrelsens webbplats

Uppdatering 2014-08-06 kl 14:35 från Länsstyrelsen

Karta över det område som sedan tidigare evakuerats och spärrats av inför vattenbombningarna. Man får vistas utomhus så länge det är utanför avspärrningsområdet.

2014-08-06 kl 13.18 OBS!! Felaktigt VMA, Viktigt Meddelande till allmänheten, har gått ut.

​Boende i Virsbo behöver inte evakuera på grund av vattenbombningarna. Evakuering sker bara innanför avspärrningarna. Rättelse har gått ut i Sveriges Radio P4.

2014-08-06 kl 12.20 Uppdatering från Länstyrelsen

Just nu råder gynnsamma väderförhållanden och det finns en chans att få kontroll över händelsen. Begränsningslinjer finns runt hela brandområdet och fokus för arbetet är att hålla och förstärka dessa.

Det är förenat med livsfara att vistas i området och avlysning på land, vatten och i luften gäller och detta måste respekteras.

Enligt uppgift planeras att vattenbombningsplanen börjar flyga i eftermiddag. Det beror på vädret. Lokala räddningsledningen tar besluten eftersom läget förändras hela tiden och det är minutoperativa beslut som tas av räddningsledare på plats."

Karta avspärrade vägar uppdaterad kl 12.00

Karta

Myndighetsmeddelande 2014-08-06 kl ändrat kl 10.00. Livsfarligt att vistas i brandområdet på grund av vattenbombning!!!

Vattenbomningsplanen ska börja flyga under förmiddagen. Det är av yttersta vikt att obehöriga håller sig borta från både den plats, hela Granfjärden i Mälaren, där planen hämtar vatten och brandområdet där planen kommer att släppa sitt vatten. Detta för att underlätta planens arbete men även för att det är farligt att vara i närheten.

Hela luftrummet över brandområdet är avspärrat för all obehörig lufttrafik. Detta gäller även mindre privata farkoster och radiostyrda flygplan.

Sjöarna Åmänningen, Hörendesjön, Virsbosjön, Snyten, Fläcksjön och Långsjön är avspärrade för båttrafik. Detta betyder att inga båtar får trafikera vattnet och att de båtar som vill transportera sig mellan Fagersta och Seglingsbergsslussen måste lösa detta genom landtransport eller på annat sätt. De båtar som redan ligger i sjöarna måste ligga kvar förtöjda.

Karta avspärrade sjöar

Karta Granfjärden

Uppdatering 2014-08-06 kl 08.00 Rökskadat vatten i Surahammars kommun

Den troliga orsaken till att dricksvattnet i Surahammar, Ramnäs och Virsbo för närvarande har en liten röksmak är att ett filter vid vårt vattenverk i Rävnäs använder stora mängder luft till beredningen av vårt grundvatten. Då det under tisdagen var enormt mycket rök i luften resulterade det i att röken ”smaksatte” vattnet med en lätt rökig smak.

Vattnet är inte farligt att dricka men känner ni obehag så koka gärna vattnet innan förtäring.

För ytterligare information kan ni kontakta:

Surahammars KommunalTeknik AB på tel 0220-467 00.

Uppdatering 2014-08-06 kl 07.50

Förskolor och fritidshemmen har öppet som vanligt i Surahammars kommun.

Uppdatering 2014-08-06 kl 06:33

Branden är fortfarande inte under kontroll och räddningsinsatserna har fortsatt med oförändrad styrka under natten. Under morgonen kommer räddningstjänsten öka bemanningen ytterligare. Utöver brandpersonal finns polis, militär och FRG på plats.

Beslut som tidigare tagits om evakueringar står fortfarande kvar. Ett undantag finns som gäller centrala Gammelby. Dit är det okej att återvända under förutsättning att:

1. Du är beredd att omedelbart utrymma på order från räddningsledningen, 2. du följer utvecklingen i P4 Västmanland där utrymningsordern kommer förmedlas, 3. du inte tar med djur tillbaka.

En eventuell utrymning av centrala Gammelby ska ske via Virsbo. Har du möjlighet så stanna borta.

Det är väldigt viktigt att personer som har evakuerats från övriga områden inte återvänder hem innan räddningsledningen meddelar att faran är över.

Det är väldigt viktigt att personer som har evakuerats från övriga områden inte återvänder hem innan räddningsledningen meddelar att faran är över.

Polisen finns på plats med spärrplatser i utrymda området och har inte sett några tecken på plundring under natten.

Ingen får gå in i brandområdet på grund av fara för fallande träd.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 2014-08-05 kl 23:49 Kriscentrum öppet på grund av storbranden

Kriscentrum (POSOM-gruppen) finns i Hammarskolans matsal nära Surahammars Ishall. Kriscentrumet är till för dig som känner oro och behöver stöd och hjälp i och med branden. GPS koordinater: 59° 42'  7“ N   16° 13' 15“ Ö

Kriscentrum har öppet dygnet runt.

Uppdatering 2014-08-05 kl 22:45

Just nu är läget relativt stabilt. Släckningsarbetet fortskrider som det ska. Tre helikoptrar har under kvällen arbetat från luften och cirka 150 brandmän arbetar från marken.

De lokala räddningstjänsterna har kompletterats med styrkor från övriga landet. Utöver grannlänen finns resurser även från Stockholmsregionen, Jönköping, Göteborg och Skåne. Även Försvarsmakten har ökat sin närvaro och är behjälplig med både brandsläckning, transporttjänster och helikopter. Försvarets Automobilklubb kommer under kvällen att förstärka ytterligare och fler bandvagnar med vatten är på väg.

Utöver det finns hjälp från FRG (frivilliga resursgruppen) som stöttar i arbetet kring själva insatsen.

Räddningstjänsten meddelar att de i nuläget inte kan ta emot ytterligare hjälp av frivilliga på grund av säkerhetsläget.

I nuläget finns inget hot mot Norberg. Evakuering är inte aktuell.

Det är dock viktigt att de personer som redan har evakuerats från olika områden inte återvänder till de evakuerade områdena. Räddningsledaren kommer att meddela när det är möjligt att återvända till dessa områden. 

Vad gäller trafikläget är följande vägar är helt eller delvis avstängda: 

Väg 756 Väg 256 Väg 664 Väg 668 Väg 681 Väg 685 

Karta över avstängningarna.

För nödtransporter inom det avspärrade området måste kontakt tas med räddningsledningen på grund av säkerhetsläget.

De som har frågor är välkomna att ringa SOS informationsnummer på 113 13.

Mer information finns även på http://www.krisinformation.se/.

Uppdatering 2014-08-05 kl 21.48 Vägar som är avstängda;

Väg 256 från Norberg till Västerfärnebo Väg 668 från Virsbo till Ramnäs Väg 668/758 från Virsbo till Olsbenning Väg 664 från Ängelsberg till Ombenning

Uppdatering 2014-08-05 kl 21.31 Brandröken

Den som känner medicinska besvär av brandröken uppmanas att kontakta 1177 Vårdguiden för råd. (telefon 1177 eller 1177.se). Läs mer på Landstinget Västmanlands webbplats.

Uppdatering 2014-08-05 kl 20.10

Vi har fått in uppgifter om dricksvatten som luktar och smakar rök. Prover har tagits i det drabbade området och det är inte farligt att dricka.

Uppdatering 2014-08-05 kl 17.52

Som den uppdaterade spridningskartan, visar så lyckades elden hoppa över Snyten. Räddningstjänsten har gått in stenhårt med vattenbombning i området så där ska branden vara under kontroll just nu. Vi har betydligt bättre väderförhållanden idag med högre luftfuktighet och svagare vindstyrkor. Brandmännen sliter som djur för att försöka få kontroll över branden och satsar allt de har idag för att vara förberedda för eventuellt sämre väderförhållanden igen.

2014-08-05 kl 17.15 Kan privatpersoner hjälpa till?

På grund av säkerhetsrisken så vill räddningstjänsten inte ha någon hjälp av frivilliga civila. Bland annat riskerar man fallande träd eller att bli instängd i branden. Men du kan som privatperson hjälpa till med andra saker som att hjälpa drabbade på olika sätt. Du som vill anmäla frivilliga resurser kan göra det till Civilförsvarsförbundet som kan nås på 076 725 47 95. Se även www.civil.se.

Uppdatering 2014-08-05 kl 16.42

Mälaren är nu avlyst för att flygen som ska vattenbomba ska hämta vatten ur Mälaren vid Granfjärden. Avlysningen gäller från och med kl 19.oo ikväll tisdag och tills vidare. Kustbevakning och andra insatsmyndigheter kommer att bevaka att inga fritidsbåtar och fartyg kommer in i avlyst område.

2014-08-05 kl 16.20 Frågor om dricksvatten som smakar rök

Några boende i Surahammars kommun har meddelat att deras dricksvatten smakar rök. De undrar om det går att dricka. Surahammars KommunalTeknik AB under söker detta och vi återkommer med ett svar så snart vi vet. Under tiden rekommenderar KommunalTeknik att ni kokar vattnet om det smakar rök. Vid frågor kontakta jouren på tfn 0220- 304 54

2014-08-05 Länsstyrelsens uppdatering kl 13.41

karta över brandens spridning kl 10

Frågor och svar om branden

2014-08-05 kl 12.00 uppdatering driftsstörningar Länsstyrelsens webbplats.

På grund av hård belastning är det tidvis svårt att komma in Länsstyrelsens webbplats.

Du kan även få information på Länsstyrelsens facebooksida eller krisinformation.se

​2014-08-05 information från Surahammars kommunalteknik

Surahammars Hus och kommunala fastigheter

Pga av den kraftiga rökutvecklingen från den pågående skogsbranden stängs alla ventilationssystem av i Surahammarshus fastigheter och kommunala fastigheter.  Badhuset är stängt på grund av detta.

Räddningsledningen uppmanar allmänheten att hålla sig inomhus, stänga fönster och dörrar samt stänga av ventilation.

Surahammars KommunalTeknik AB

Pga den pågående skogsbranden med bl a kraftig rökutveckling och avstängda vägar kommer vissa inskränkningar i den kommunala sophämtningen ske.

Det mobila Återbruket som skulle varit på plats i Virsbo onsdag 6/8 och torsdag 7/8 är inställt.

Det stationära Återbruket i Surahammar kommer att hålla stängt tillsvidare.

För ytterligare information gällande sophanteringen och Återbruk, kan ni kontakta

Surahammars KommunalTeknik AB 0220-467 14.

2014-08-05 kl 11.00 Länsstyrelsens webbplats ligger nere.

Tills vidare hänvisas till Länsstyrelsens facebooksida

2014-08-05 kl 10:15 Viktigt meddelande till allmänheten från Räddningsledningen

Räddningsledningen uppmanar samtliga som berörs av rök från skogsbranden i Västmanland:

Mycket rök från branden sprider sig runt ett mycket stort område. Räddningsledningen uppmanar allmänheten att hålla sig inomhus, stänga fönster och dörrar och stänga av ventilation.

De som har boskapsdjur uppmanas att vidta förberedande åtgärder. Förbered för en eventuell evakuering av djuren.

Fortsätt lyssna på P4 Västmanland.

2014-08-05 kl 09:12  Tills vidare besked ges kan inga evakuerade återvända hem.

2014-08-05 kl 08:26 Brukslinjen är inställd i Surahammars kommun

Brandmyndigheterna har tidigare stängt vägen från Ramnäs upp till Virsbo på grund av branden. Därför är Brukslinjen inställd i Surahammars kommun så länge branden inte är under kontroll.

Läget 2014-08-05 kl 05:11

Nu finns updaterad information på Länsstyrelsens webbsida om "Frågor och svar om branden". Ingen evakuering är aktuell i nuläget.

Länsstyrelsen samordnar all information om branden och uppdaterar Länsstyrelsens webbsida kontinuerligt samt har 0224-747 000 som gemensamt kontaktcenter för frågor och svar om branden. Samt radio P4.

Läget 2014-08-05 kl 04:27

Tack till alla som skänkt madrasser, sängkläder m.m. till Hammarskolans matsal. Dock har inte några evakuerade ännu kommit till Hammarskolan så man kan avvakta med att lämna mer material.

/Surahammars POSOM-grupp

------------------------------------------------------------------------------------------------

Läget 2014-08-04 kl 21:56

Branden är klassad som en riksangelägenhet. Branden sprider sig nu mot nordväst. Evakueringar pågår, det är därför viktigt att följa meddelanden i media (radio P4).

Internationella plan kommer under morgondagen för vattenbombning. De kommer att ta vatten från Åmänningen. Allmänheten uppmanas därför att hålla sig borta från Åmänningen för att underlätta arbetet.

Surahammar har startat upp en krisgrupp i Hammarskolan i Surahammar. Hit kan evakuerade från kommunen som inte har någonstans att ta vägen vända sig.

Läget 2014-08-04 kl 21:19

Skogsbranden i Sala och Surahammars kommun närmar sig nu 1 gånger 1 mil. Läget är allvarligt och räddningstjänsten jobbar för att hålla begränsningslinjerna.

Länsstyrelsen samordnar all information om branden och uppdaterar Länsstyrelsens webbsida kontinuerligt samt har 0224-747 000 som gemensamt kontaktcenter för frågor och svar om branden. 

Läget 2014-08-04 kl 18:43

I förebyggande syfte har Surahammars kommun beslutat att evakuera Dynabacken, kommunens särskilda boende i Virsbo. Även dom vårdtagare som har eget boende i Virsbo evakueras. Dom evakuerade förs till Källbo eller till Vandrarhemmet i Surahammar.

Läget 2014-08-04 kl 17.30

Innevånare från Gammelby har evakuerats. Även Västervåla och Ängelsberg i Fagersta kommun kommer att evakueras.  

Två flygplan från Italien med möjlighet att hjälpa till med vattenbombning kommer att anlända under morgondagen (tisdag).  

Tre brandbilar och en fältambulans från försvaret kommer att förstärka arbetet under kvällen, under morgondagen kommer ytterligare en helikopter.

Läget 2014-08-04 kl 15.00

Räddningstjänsten meddelar: Om du upplever obehag av brandröken, stäng av ventilationen, tejpa fönster och dörrar. Om det kommer kraftig mörk rök evakuera din bostad och bege dig söder om brandområdet eftersom branden sprider sig norrut. Planera din väg innan du ger dig av.  Nu har räddningstjänsten börjat evakuera de boende i Gammelby. Polisen finns på plats och evakueringen sker i ordnad form.

POSOM, kommunens stödgrupp för psykiskt-och socialt omhändertagande av människor vid stora olyckor och katastrofer, är på plats i Hammarskolans matsal i Surahammar. Dit kommer de evakuerade från Gammelby som inte har någon stans att åka.

OBS! Frågor från allmänheten besvaras via Salas kontaktcenter telefonnummer 0224-747 000

Läget 2014-08-04 kl 13.00

Branden är vid måndag lunch fortfarande inte under kontroll. Räddningstjänsten jobbar med att hålla begränsningslinjerna, men det är svårt när det är så varmt och det kommer kraftiga vindar som för med sig gnistor.

13 helikoptrar är igång idag. 2 italienska vattenbombsplan ska landa på Hässlö flygplats i eftermiddag. De tar mellan 3,5-5 kubik vatten vilket är mycket mer än de befintliga helikoptrarna. Vattenbombsplanen kommer att börja användas idag eller imorgon.

4 augusti 13.20 Myndighetsmeddelande

Idag (måndag) arbetar brandförsvaret med att säkra begränsningslinjer och stoppa utbredningen av branden. Det är mycket viktigt att privatpersoner och obehöriga människor håller sig borta från området. Nyfikna stör räddningsarbetet och utsätter sig själva för fara! Är du drabbad eller har frågor? Ring 0224-74 70 00 för mer information. Det finns även uppdaterad information på Sala kommuns hemsida: http://www.sala.se/

----------------------------------------------------------------------------------------------

Läget söndag 3 augusti.

Sedan i torsdags eftermiddag pågår en skogsbrand i Sala kommun men även delvis i Surahammars kommun öster om Seglingsberg. MBR, Mälardalens Brand-och Räddningsförbund, meddelar att branden ännu inte är under kontroll. Räddningstjänsten bedömmer att det i nuläget kommer att ta flera dagar innan branden är under kontroll.

Boende i Virsbo- och Ramnäsområdet som känner obehag av röklukten kan vistas inomhus med stängda dörrar och fönster.

Enligt MBR är detta den största skogsbranden i området på över 40 år.

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Läget lördag 2 augusti på eftermiddagen

Sedan i torsdags eftermiddag pågår en skogsbrand i Sala kommun men även delvis i Surahammars kommun öster om Seglingsberg. MBR, Mälardalens Brand-och Räddningsförbund, meddelar att branden ännu inte är under kontroll. Räddningstjänsten bedömmer att det i nuläget kommer att ta flera dagar innan branden är under kontroll.

Enligt MBR är detta den största skogsbranden i området på över 40 år

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-03-21 10:33

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se