Du läser här:
brandman som släcker eld

Foto: MSB

Utredningar efter branden

Efter branden har ett antal utredningar genomförts, detta för att utvärdera och kartlägga händelsen utifrån olika perspektiv.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-03-21 10:41


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se