Anslag Kommunfullmäktige 2018-02-28

Länk till protokolletPDF (pdf, 1006.2 kB)

Axel Kjellin


, 2018-03-02 11:21

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se