Anslag/bevis Socialnämndens arbetsutskott 2019-12-30

Anslag/bevis

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-12-30

Anslaget publicerades

2019-12-30

Anslaget tas ner

2020-01-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2019-12-30 13:23

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se