Anslag/bevis Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 2019-10-08

Anslag/bevis

Organ

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

2019-10-08

Paragrafer

§ 190-201

Anslaget publicerades

2019-10-24

Anslaget tas ner

2019-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Nibblesbackevägen 9D, Köping

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-10-24 06:00

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se