Anslag från Kommunstyrelsen arbetsutskott 2019-09-30

Anslag/bevis

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-09-30

Paragrafer

§ 85-104

Anslaget publicerades

2019-10-03

Anslaget tas ner

2019-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-10-03 09:45

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se