Anslag från Socialnämndens arbetsutskott 2019-08-06

Anslag/bevis

Organ

Socialnämndens arbetutskott

Sammanträdesdatum

2019-08-06

Anslaget publicerades

2019-08-08

Anslaget tas ner

2019-08-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-08-08 10:05

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se