Anslag Kommunfullmäktige 2019-04-15

Länk till protokollPDF (pdf, 13.5 MB)

Anslag Kommunfullmäktige. Justering har tillkännagivits genom anslag.
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-04-29 08:56

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se