Anslag Kommunstyrelsen 2019-01-07

Länk till protokollPDF (pdf, 842.9 kB)

Anslag från Kommunstyrelsen. Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag.
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-10 08:43

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se