Anslag Socialnämndens arbetsutskott 2019-04-09

Anslag Socialnämndens arbetsutskott. Justering har tillkännagivits genom anslag.
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-04-10 16:30

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se