Kallelse Kommunfullmäktige 2019-09-16

Länk till kallelse till Komunfullmäktige, med dagordning och bilagor.

Kallelse med dagordning till Kommunfullmäktige 2019-09-16.
Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-09-09 00:30

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se